Fiszki

Psychiatria 2020 zima

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 65 razy
Nieprawdziwym stwierdzeniem dotyczącym ADHD jest:
w patogenezie bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie zaburzeń osobowości u jednego z rodziców
w jego leczeniu stosuje się atomoksetynę
częściej u dzieci z ADHD rozwija się choroba afektywna dwubiegunowa niż u zdrowych dzieci
nie zawsze wymaga leczenia farmakologicznego
w jego przebiegu występują problemy z koncentracją uwagi
w patogenezie bierze się pod uwagę przede wszystkim występowanie zaburzeń osobowości u jednego z rodziców
Który z wymienionych leków jest przeciwwskazany u kobiet w wieku reprodukcyjnym?
Kwetiapina
kwas walproinowy
arypiprazol
risperidon
klozapina
kwas walproinowy
Który z wymienionych objawów stanowi główną różnicę pomiędzy zespołem Aspergera a autyzmem dziecięcym?
współczynnik IQ wyższy o co najmniej 1 odchylenie standardowe od średniej dla lokalnej populacji
wszystkie wymienione
Prawidłowy rozwój mowy
wybitne umiejętności wyspowe – najczęściej w zakresie fizyki, matematyki lub muzyki
żadne z wymienionych
Prawidłowy rozwój mowy
Do leków normotymicznych drugiej generacji zalicza się:
lewomepromazynę
kwas walproinowy
haloperidol
kwetiapinę
sole litu
kwetiapinę
Bezsenność pierwotna dotyczy: [do zgłoszenia wg pliku]
1% populacji
30% populacji
10% populacji
5% populacji
20% populacji
10% populacji
Śmiertelność w anoreksji wynosi około:
35%
15%
40%
25%
5%
15%
Fobia społeczna występuje:
u 3% społeczeństwa
u 0,5% społeczeństwa
u 20% społeczeństwa
u 10% społeczeństwa
u 15% społeczeństwa
u 3% społeczeństwa
Jaki procent pacjentów lekarzy rodzinnych stanowią osoby z depresją?
10
5
20
1
30
20
Depresja u kobiet występuje:
2x częściej niż u mężczyzn
4x częściej niż u mężczyzn
3x częściej niż u meżczyzn
6x częściej niż u mężczyzn
tak samo często jak u mężczyzn
2x częściej niż u mężczyzn
Częstość występowania CHAD w społeczeństwie wynosi około:
10%
5%
4%
2%
6%
2%
Uzależnionych w Polsce jest:
10%
3 %
2 % osób
1 % osób
5 %
2 % osób
Wskaż odpowiedź nieprawidłową:
fluwoksamina jest lekiem przeciwlękowym
alprazolam powoduje szybkie uzależnienie
mianseryna jest lekiem neuroleptycznym
węglan litu jest lekiem przeciwdepresyjnym
olanzapina jest normotymikiem P
mianseryna jest lekiem neuroleptycznym
Wskaż odpowiedź nieprawidłową:
fluoksetyna zwiększa apetyt
fluoksetyna jest lekiem przeciwlękowym
fluoksetyna zakłóca sen
fluoksetyna zwiększa aktywność
fluoksetyna jest lekiem przeciwdepresyjnym
fluoksetyna zwiększa apetyt
Do leków psychostymulujących stosowanych w ADHD zaliczamy:
a.metylofenidat
klonidynę
wszystkie wymienione
A i B
b. atomoksetynę
a.metylofenidat
Epizod maniakalny rozpoznajemy, gdy objawy utrzymują się co najmniej:
miesiąc
2 dni
10 dni
7 dni
2 tygodnie
7 dni

Powiązane tematy

Inne tryby