Fiszki

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 38 razy
W celu oszacowania liczby drzewek zniszczonych podczas pozyskania drewna konieczna jest znajomość liczby
wyłącznie drzewek ze złamaniami
wyłącznie drzewek ze zdartą korą i/lub odchylonych od pionu
Wszystkich drzewek uszkodzonych i nieuszkodzonych
Wszystkich drzewek uszkodzonych i nieuszkodzonych
Metoda MTM (methods-time measurement) należy do systemu czasów elementarnych, które zostały opracowane przez:
Adameckiego
Taylora
Gilbertha
Taylora
Kostur do sadzenia z bryłą nazywamy:
Rurowym
przelotowym
otwartym
Rurowym
Spodziewane zwiększenie udatności uprawy związaną z użytkowaniem nowo konstruowanej sadzarki RoboFoR wynika z
mniejszej więźby sadzenia
eliminacji wcześniejszego wyjmowania sadzonek z kaset, powodującego przesuszenie i osypywanie bryłki korzeniowej
mniejszej więźby sadzenia
eliminacji wcześniejszego wyjmowania sadzonek z kaset, powodującego przesuszenie i osypywanie bryłki korzeniowej
Zalesianie 1 hektara powierzchni (sadzenie, roznoszenie sadzonek) wymaga średnio:
4 roboczogodziny
40 roboczogodziny
400 roboczogodziny
40 roboczogodziny
Czy na terenie pożarzyska w Rudach Raciborskich nastąpiło podniesienie poziomu wód gruntowych ?
Tak
Nie
Tak, ale dopiero 10-15 lat po pożarze
Tak, ale dopiero 10-15 lat po pożarze
Dla której technologi pracy opracowano najlepiej dopasowane modele oszacowania liczby drzewek zniszczonych
Dla technologi z wciągarkami OK_wci
Dla technologi z końmi OK_kon
Dla technologi z procesorami N_OKproc
Dla technologi z procesorami N_OKproc
Pozyskanie drewna jaką metodą cechowało się najniższymi kosztami jednostkowymi przy standardowej 8-godzinej zmianie roboczej podczas trzebieży wczesnej na pożarzysku w Rudach Raciborskich
pilarką spalinową
halvesterem Vimek
halvesterem Sampo
pilarką spalinową
Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych, opracowanych w Katedrze Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej posiada układ tradycyjny:
gąsienicowy
kroczący
kołowy
kołowy
W Polsce roczna produkcja sadzonek w kontenerach wynosi ok.
50 mln.
10 mln.
100 mln.
50 mln.
W metodzie Ergonomic&Assessment&Worksheet przyjęto zasadę dawki, tzn. określenia iloczynu:
Intensywności i częstotliwości
Znośności i obciążenia
Intensywności i czasu trwania
Intensywności i czasu trwania
Półautomatyczna głowica sadząca typu BRACKE umieszcza sadzonki:
na wcześniej zaoranej powierzchni
w kontenerach szkółkarskich
na przygotowanej przez siebie placówki
na przygotowanej przez siebie placówki
W ocenie stopnia zrobotyzowania gospodarki stosuje się 
moduł koncentracji robotów
wskaźnik gęstości robotyzacji
wskaźnik uprzemysłowienia
wskaźnik gęstości robotyzacji
Metoda analizy Ergonomic&Assessment&Worksheet nie obejmuje:
Obciążenia biomechanicznego
Prac monotypowych
Obciążenia psycho-społecznego organizacji pracy
Obciążenia psycho-społecznego organizacji pracy
Liczba robotów przemysłowych, przypadających w Polsce na 10 tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle wynosi ok.
30
3
300
30

Powiązane tematy

Inne tryby