Fiszki

Psychiatria zima 2019

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 60 Rozwiązywany: 51 razy
Kleptomania zalicza się do:
zaburzeń lękowych
psychoz
żadne z wymienionych
zaburzeń kontroli i impulsów
uzależnień
zaburzeń kontroli i impulsów
Zastosowanie przymusu bezpośredniego reguluje:
konwencja o Ochronie Praw Człowieka
kodeks karny
ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
kodeks cywilny
rozporządzenie Ministra Zdrowia
ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
Przekonanie o swoich niezwykłych umiejętnościach, talentach, wiedzy, atrakcyjności to urojenia:
nihilistyczne
prześladowcze
ksobne
wielkościowe
żadne z wymienionych
wielkościowe
Duże ryzyko rozwoju zespołu metabolicznego wymagające monitorowanie pacjenta powoduje stosowanie:
risperidonu
olanzapiny
paroksetyny
sertraliny
mianseryny
olanzapiny
Który z wymienionych leków ma zastosowanie w leczeniu złośliwego zespołu neuroleptycznego i hipertermii złośliwej:
glukonian wapnia
difenhydramina
dantrolen
furosemid
wszystkie powyższe
dantrolen
Zaburzenia ze spektrum autyzmu nie charakteryzują się występowaniem:
sztywnych i powtarzalnych wzorców zachowań czy zainteresowań
trudności w funkcjonowaniu społecznym
deficytów w społecznym komunikowaniu się
zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwość oraz impulsywność
zakłóceń rozwoju mowy
zaburzeń koncentracji uwagi, nadruchliwość oraz impulsywność
Występowanie w okresie niemowlęcym takich objawów jak: obojętność lub awersja do kontaktu fizycznego, nieodwzajemnianie uśmiechu lub brak reakcji na obecność/nieobecność opiekuna, nadwrażliwość na bodźce, unikanie kontaktu wzrokowego, brak zabawy "na niby", może nasuwać podejrzenie:
schizofrenii wczesnodziecięcej
zespołu Retta
depresji anaklitycznej
autyzmu
objawy te stanowią wariant normy rozwojowej
autyzmu
Wskaż nieprawdziwe stwierdzenie na temat zespołu hiperkinetycznego:
wg ICD-10 początek zaburzenia nie później niż wiek 7 lat
obserwuje się deficyt w zakresie koncentracji
w farmakoterapii stosuje się leki psychostymulujące
objawy charakterystyczne są tylko dla jednego środowiska (np. Szkoły)
występuje nadruchliwość i impulsywność
objawy charakterystyczne są tylko dla jednego środowiska (np. Szkoły)
Wskaż prawdziwe stwierdzenie na temat zespołu hiperkinetycznego:
jest utrwalonym wzorcem zachowania, który wpływa zakłócająco na funkcjonowanie dziecka i wiąże się z obecnością zaburzeń koncentracji, nadruchliwości i impulsywności
należy do grupy zaburzeń afektywnych
należy do grupy schizofrenii
objawy muszą się pojawić przed 3 rokiem życia
najczęściej rozpoczyna się w okresie dorastania
jest utrwalonym wzorcem zachowania, który wpływa zakłócająco na funkcjonowanie dziecka i wiąże się z obecnością zaburzeń koncentracji, nadruchliwości i impulsywności
Podtypy jadłowstrętu psychicznego:
unikający i urojeniowy
depresyjny i maniakalny
głodzący i kompulsyjny
restrykcyjny i żarłoczno-wydalający
restrykcyjny i kompulsyjny
restrykcyjny i żarłoczno-wydalający
Które stwierdzenie nie charakteryzuje Żarłoczności Psychicznej: (BN)
samoocena wyznaczana jest głównie w oparciu o obraz ciała i wagę
osoby z BN doświadczają poczucia utraty kontroli nad jedzeniem
stosowana dieta wynika z ortorektycznych zachowań
w epizodzie objadania spożywa się produkty o nadmiernej ilości kalorii (ilość ta przewyższa zapotrzebowanie przeciętnego człowieka)
występują zachowania kompensacyjne, mające uchronić przed przyrostem masy ciała
stosowana dieta wynika z ortorektycznych zachowań
Która z poniższych kategorii diagnostycznych nie należy do grupy zaburzeń neurorozwojowych:
zaburzenia w postaci tików
zaburzenia ze spektrum autyzmu
zespół hiperkinetyczny
niepełnosprawność intelektualna
zaburzenia lękowe z napadami paniki
zaburzenia lękowe z napadami paniki
Które z poniższych stwierdzeń nie charakteryzuje okresu adolescencji:
prowadzi do ukształtowania charakteru
prowadzi do wypracowania poczucia tożsamości związanej z płcią i określenia własnej roli
prowadzi do opuszczenia rodziców jako pierwotnych obiektów miłości
jest stanem kryzysu dla całej rodziny
prowadzi do dekompensacji psychotycznej
prowadzi do dekompensacji psychotycznej
Jadłowstręt psychiczny (AN) charakteryzuje wysoka umieralność pacjentek i osiąga:
40%
5%
15%
25%
60%
15%
Na badanie psychiatryczne dziecka składa się:
dane z wystandaryzowanych kwestionariuszy i ustrukturyzowanych wywiadów i informacji od nauczycieli
wyniki badań psychologicznych
wszystkie powyższe
wywiad zebrany od rodziców dziecka (opiekunów) i dziecka
badanie pediatryczne
wszystkie powyższe

Powiązane tematy

Inne tryby