Fiszki

Procesy integracyjne

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 85 Rozwiązywany: 409 razy
Najstarszą koncepcją integracji jest:
pluralizm
funkcjonalizm
neofunkcjonalizm
federalizm
federalizm
Franki CFA to:
waluty sztywno powiązane z Euro
waluty latynoamerykańskie
waluty afrykańskie
waluty sztywno powiązane z dolarem amerykańskim
waluty sztywno powiązane z Euro
waluty afrykańskie
Program Maquiladora dotyczy granicy
chińsko-mongolskiej
salwadrosko-honduraskiej
meksykańsko-amerykańskiej
amerykańsko-kanadyjskiej
meksykańsko-amerykańskiej
SPARTECA to ugrupowanie
mało efektywnie działające z uwagi na trudne do spełnienia reguły pochodzenia towarów
Wzorujące sie na rozwiązaniach europejskich
Australii, Nowej Zelandii i mikropaństw Południowego Pacyfiku
Państw Karaibskich
mało efektywnie działające z uwagi na trudne do spełnienia reguły pochodzenia towarów
Australii, Nowej Zelandii i mikropaństw Południowego Pacyfiku
Efekt kreacji inwestycji:
jest efektem statycznym
jest efektem dynamicznym
jest efektem jednoznacznie negatywnym
może być konsekwencją utworzenia unii celnej
jest efektem jednoznacznie pozytywnym
jest efektem dynamicznym
może być konsekwencją utworzenia unii celnej
Aktualnie w Europie funkcjonują:
UE;MERCOSUR
UE;EOG
UE;ZSRR
SPARTECA;ASEAN
EFTA;CEFTA
UE;EOG
EFTA;CEFTA
Do instytucjonalno-organizacyjnych form międzynarodowych ugrupowań integracyjnych zalicza się:
unię celną
strefę wolnego handlu
unię gospodarczą i walutową
wspólny rynek
unię celną
strefę wolnego handlu
unię gospodarczą i walutową
wspólny rynek
Mechanizmem międzynarodowej integracji gospodarczej może być mechanizm:
rynku regulowanego
wolnego rynku i handlu
dostosowawczy
ponadnarodowy
rynku regulowanego
wolnego rynku i handlu
Ugrupowaniem funkcjonującym w Afryce jest:
ECOWAS
CACM
EAC
SADC
ECOWAS
EAC
SADC
Kraje członkowskie GCC:
są położone w Azji
to eksporterzy ropy naftowej
są położone nad Zatoką Perską
planuja integrację monetarną
są położone w Azji
to eksporterzy ropy naftowej
są położone nad Zatoką Perską
planuja integrację monetarną
Integracja pozytywna to:
pojęcie wprowadzone przez B.Balassę
pojęcie wprowadzone przez J.Tingerberga
prowadzenie odpowiedniej polityki integracyjnej na obszarze ugrupowania
przeciwieństwo polityki substytucji importu
usuwanie barier handlowych na obszarze ugrupowania
pojęcie wprowadzone przez J.Tingerberga
prowadzenie odpowiedniej polityki integracyjnej na obszarze ugrupowania
Do warunków sprzyjających procesowi międzynarodowej integracji gospodarczej powszechnie zalicza się:
bliskie położenie geograficzne (i kulturowe) krajów partnerów
realizację prointegracyjnej polityki gospodarczej na obszarze ugrupowania
potencjalną lub rzeczywistą komplementarność struktur gospodarczych
istnienie odpowiedniej infrastruktury gospodarczej
bliskie położenie geograficzne (i kulturowe) krajów partnerów
realizację prointegracyjnej polityki gospodarczej na obszarze ugrupowania
potencjalną lub rzeczywistą komplementarność struktur gospodarczych
istnienie odpowiedniej infrastruktury gospodarczej
Unia celna polega na:
swobodzie przepływu czynników produkcji wewnątrz ugrupowania
wprowadzeniu wspólnej zewnętrznej taryfy celnej wobec krajów trzecich
prowadzenie wspólnej polityki gospodarczej na obszarze ugrupowania
swobodnym przepływie towarów wewnątrz ugrupowania
wprowadzeniu wspólnej zewnętrznej taryfy celnej wobec krajów trzecich
swobodnym przepływie towarów wewnątrz ugrupowania
Cechą charakterystyczną integracji afrykańskiej jest:
bardzo ambitne cele integracyjne,które stawiają swobie ugrupowania tam istniejące i krótki okres realizacji
bardzo duża ilość ugrupowań na tym kontynencie i co za tym idzie dobrze, rzeczywiste jego zintegrowanie
nakładanie na siebie ugrupowań,w konsekwencji skutkujące biurokracją i dublowaniem kompetencji
skromne efekty integracyjne
bardzo ambitne cele integracyjne,które stawiają swobie ugrupowania tam istniejące i krótki okres realizacji
nakładanie na siebie ugrupowań,w konsekwencji skutkujące biurokracją i dublowaniem kompetencji
skromne efekty integracyjne
Prawdziwe są następujące stwierdzenia odnoszące do integracji w Azji Południowo-Wschodniej
występuje tam dążenie do wysokiej instytucjonalizaci
występuje tam pewna inspiracji integracją europejską (UE)
przyjęto tam własną drogę integracji tzw.Asian Way
nastąpiło tam skupienie w ramach ASEAN wszytskich krajów regionu Azji Południowow-Wschodniej co wobec ich zróżnicowania powszechnie uważane jest za sukces integracyjny w regionie
występuje tam pewna inspiracji integracją europejską (UE)
przyjęto tam własną drogę integracji tzw.Asian Way
nastąpiło tam skupienie w ramach ASEAN wszytskich krajów regionu Azji Południowow-Wschodniej co wobec ich zróżnicowania powszechnie uważane jest za sukces integracyjny w regionie

Powiązane tematy

#ebm #eonomia

Inne tryby