Fiszki

TWN do egzaminu

Test w formie fiszek PYTANIA Z POPRZEDNICH LAT
Ilość pytań: 79 Rozwiązywany: 25 razy
Na rysunku Y oznacza
biegunowość ujemną, a linia ciągła uwzględnia wpływ ładunku przestrzennego
biegunowość dodatnią, a linia ciągła nie uwzględnia wpływu ładunku przestrzennego
biegunowość dodatnią, a linia ciągła uwzględnia wpływ ładunku przestrzennego
biegunowość ujemną, a linia ciągła nie uwzględnia wpływu ładunku przestrzennego
biegunowość ujemną, a linia ciągła nie uwzględnia wpływu ładunku przestrzennego
Podaj przyczyny nierównomiernego rozkładu pola elektrycznego wzdłuż długiego łańcucha izolatorów.
Na takim izolatorze występują pojemności do ziemi i do przewodu. Jedną elektrodą jest przewód, a drugą słup. Słup posiada większe pole powierzchni niż przewód, dlatego pojemności doziemne są zawsze większe niż do przewodu. Dlatego jest nierównomierny rozkład pola, bo te pojemności są rożne
Na takim izolatorze występują pojemności do ziemi i do przewodu. Jedną elektrodą jest przewód, a drugą słup. Słup posiada większe pole powierzchni niż przewód, dlatego pojemności doziemne są zawsze większe niż do przewodu. Dlatego jest nierównomierny rozkład pola, bo te pojemności są rożne
Mechanizm Townsenda dla przebicia gazu jest określony wzorem: w którym alfa α oznacza:
współczynnik jonizacji pierwotnej
współczynnik jonizacji wtórej
współczynnik powielania elektronów
współczynnik emisji elektronów
współczynnik jonizacji pierwotnej
Mechanizm Townsenda dla przebicia gazu jest określony wzorem: w którym alfa α oznacza:
współczynnik emisji elektronów
współczynnik jonizacji wtórej
współczynnik powielania elektronów
współczynnik jonizacji pierwotnej
współczynnik emisji elektronów
W niskich ciśnieniach bliskich próżni uzyskuje się:
największą wytrzymałość elektryczną w całym zakresie ciśnień
mniejszą wytrzymałość powietrza w stosunku do warunków normalnych
podobną wytrzymałość jak dla warunków normalnych
większą wytrzymałość powietrza w stosunku do warunków normalnych
większą wytrzymałość powietrza w stosunku do warunków normalnych
Podaj powody stosowania konserwatora w konstrukcjach transformatorów I/II i w starszych rozwiązaniach III grupy:
Jego zadaniem jest przyjmowanie nadmiaru oleju przy wzroście jego objętości spowodowanym jego nagrzewaniem się (wzrost temperatury pojawia się ze względu na występowanie strat) i oddawaniem w przypadku zmniejszenia się objętości oleju schłodzonego, Ponadto dzięki zastosowaniu konserwatora zmniejsza się możliwość zawilgocenia oleju. Poza tym olej znajdujący się w konserwatorze ma niższą temperaturę niż olej w kadzi dzięki czemu jego utlenianie jest utrudnione.
Jego zadaniem jest przyjmowanie nadmiaru oleju przy wzroście jego objętości spowodowanym jego nagrzewaniem się (wzrost temperatury pojawia się ze względu na występowanie strat) i oddawaniem w przypadku zmniejszenia się objętości oleju schłodzonego, Ponadto dzięki zastosowaniu konserwatora zmniejsza się możliwość zawilgocenia oleju. Poza tym olej znajdujący się w konserwatorze ma niższą temperaturę niż olej w kadzi dzięki czemu jego utlenianie jest utrudnione.
Podaj powody stosowania konserwatora w konstrukcjach transformatorów I, II i w starszych rozwiązaniach II grupy:
Konserwator służy do zabezpieczenia stałego zapełnienia transformatora olejem oraz do zmniejszenia powierzchni stykania się oleju z powietrzem, które powoduje zawilgocenie i utlenienie oleju
Konserwator służy do zabezpieczenia stałego zapełnienia transformatora olejem oraz do zmniejszenia powierzchni stykania się oleju z powietrzem, które powoduje zawilgocenie i utlenienie oleju
Współczynnik strat dielektrycznych w układzie równoległym RC jest określony poprzez
kąt między prądem wypadkowym a pojemnościowym
tangens kąta pomiędzy składową rzeczywistą i urojoną prądu przepływającego przez dielektryk
stosunek składowej czynnej do składowej biernej prądu w dielektryku
tangens kąta występującego pomiędzy prądem wypadkowym a czynnym
stosunek składowej czynnej do składowej biernej prądu w dielektryku
Czasy trwania typowych przepięć pochodzenia łączeniowego są rzędu
kilku milisekund (typowe łączeniowe przepięcie wynosi 250/2500us)
kilku milisekund (typowe łączeniowe przepięcie wynosi 250/2500us)
Trzykrotne podwyższenie napięcia przesyłowego przy stałej przesyłanej mocy powoduje:
nie zmienia strat mocy w linii ze względu na kompensację wzrostu napięcia obniżonym prądem
zmniejsza 3 – krotnie straty mocy
zmniejsza 3 – krotnie prąd przepływający w linii
zmniejsza 9 – krotnie straty mocy.
zmniejsza 3 – krotnie prąd przepływający w linii
zmniejsza 9 – krotnie straty mocy.
Które stwierdzenie jest prawdziwe :
obserwuje się przewagę wyładowań ujemnych niż dodatnich.
zazwyczaj obserwuje się w czasie burzy wyładowania doziemne. większość jest między chmurami
pioruny charakteryzują się często prądami wyładowczymi nie przekraczającymi 100kA.
90% wyładowań atmosferycznych nigdy nie dociera do powierzchni Ziemi, lecz przemieszcza się między chmurami
obserwuje się przewagę wyładowań ujemnych niż dodatnich.
pioruny charakteryzują się często prądami wyładowczymi nie przekraczającymi 100kA.
90% wyładowań atmosferycznych nigdy nie dociera do powierzchni Ziemi, lecz przemieszcza się między chmurami
Wzrost temperatury izolacji powoduje:
zmniejszenie rezystancji izolacji.
zmniejszenie rezystancji izolacji.
Dwukrotne podwyższenie napięcia przesyłowego przy stałej przesyłanej mocy powoduje:
zmniejszenie dwukrotnie prądu obciążenia linii.
zmniejsza dwukrotnie straty mocy
zwiększa 4- krotnie prąd przepływający w linii
zwiększa 4- krotnie straty mocy
zmniejszenie dwukrotnie prądu obciążenia linii.
Pomiary oleju transformatorowego dla transformatorów III grupy polegają na:
analizie U przebicia, rezystancji izolacji oraz obserwacji wyglądu oleju.
analizie U przebicia, rezystancji izolacji oraz obserwacji wyglądu oleju.
Rozkład natężenia pola elektrycznego w kablu można określić w zakresie od promienia wewnętrznego izolacji r do promienia zewnętrznego izolacji R jako:
przebieg hiperboliczny z największą wartością na izolacji od strony żyły roboczej.
przebieg hiperboliczny z największą wartością na izolacji od strony żyły roboczej.

Powiązane tematy

Inne tryby