Fiszki

Fizyka II

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 88 Rozwiązywany: 767 razy
Igła kompasu przeniesionego z półkuli północnej na południową zmieni swój kierunek o:
Żadna z powyższych
180
90
Zależy od miejsca pomiaru
Żadna z powyższych
Jakie pole może zwiększyć prędkość poruszającego się elektronu:
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Oba
Elektryczne
Magnetyczne
Elektryczne
Nadprzewodzące elektromagnesy:
Są fikcją naukową
Możliwe, że będą w dalekiej przyszłości
Istnieją dzisiaj
Będą w najbliższej przyszłości
Istnieją dzisiaj
Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest :
odwrotnie proporcjonalna do I
odwrotnie proporcjonalna do I^2
proporcjonalna do I
proporcjonalna do I^2
proporcjonalna do I^2
Bardzo silny magnes ma dużą:
Pozostałość magnetyczną
Pętlę histerezy o małej powierzchni
Koercje
Przenikalność magnetyczną
Koercje
Miedzy biegunami silnego magnesu zawieszony jest na cienkiej nitce pręcik z paramagnetyka. Pręcik ustawi się w pozycji:
Równolegle do lini pola magnetycznego
Pozostanie nieruchomy
Zostanie przyciągnięty do bieguna N
Prostopadle do linii pola magnetycznego
Równolegle do lini pola magnetycznego
Na przewodnik i długości 2m przewodzący prąd o natężeniu 2A, umieszczony pod kątem pi/6 rad od linii pola magnetycznego o wartości wektora indukcji 1T, działa siła:
4N
8N
6N
2N
2N
Detektory metalu na lotniskach pracują dzięki prawu:
Faradaya
Newtona
Ohma
Coulomba
Faradaya
Transformator elektryczny zwiększa:
Energie
Moc i energie
Moc
Ani moc ani energie
Ani moc ani energie
Transformator zwiększa napięcie dwukrotnie. Jeśli na pierwotnym uzwojeniu płynie prąd 10 A to we wtórnym płynie prąd o wartości:
25A
10A
5A
2A
5A
Zakładając że energia światła jest chwilowo absorbowana przez szkło a następnie reemitowana to w porównaniu do częstotliwości światła padającego częstotliwość światła emitowanego jest:
Znacząco mniejsza
Niewiele większa
Taka sama
Nieznacznie mniejsza
Taka sama
Okulary przeciwsłoneczne i okulary do czytania pozostają na słońcu. Które będą bardziej gorące:
Obie tak samo
Do czytania
Słoneczne
Słoneczne
Najmniejsze lustro w którym możesz zobaczyć się w całości musi mieć:
2/3 twojej wysokości
Tej samej wysokości
3/4 twojej wysokości
Połowe wysokości
Połowe wysokości
Jeżeli zmiana natężenia prądu o 4A w czasie 0,5s indukuje w obwodzie SEM 16V, to współczynnik samoindukcji obwodu jest równy:
2H
1H
64H
16H
2H
Prąd płynący w przewodniku prostoliniowym wytwarza w odległości 3cm od przewodnika pole magnetyczne o wartości natężenia 81A/m, to w odległości 9cm wartość natężenia pola będzie:
9 A/m
27 A/m
243 A/m
829 A/m
27 A/m

Powiązane tematy

Inne tryby