Fiszki

Beton test

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 82 razy
Przekroczenie w elementach zginanych wartości granicznego zasięgu strefy ściskanej ξlim, oznacza:
strefa rozciągana wymaga dozbrojenia
przekrój jest rzeczywiście teowy
strefa ściskana wymaga dozbrojenia
stal zbrojeniowa rozciągana nie osiąga obliczeniowej granicy plastyczności
strefa ściskana wymaga dozbrojenia
stal zbrojeniowa rozciągana nie osiąga obliczeniowej granicy plastyczności
Uwzględnienie efektów II rzędu według Eurokodu 2 może być przeprowadzone na podstawie
metody minimalnego zbrojenia
metody nominalnej krzywizny
zasady prac przygotowanych
metody nominalnej sztywności
metody nominalnej krzywizny
metody nominalnej sztywności
Nośność na ścinanie elementu bez zbrojenia na ścinanie VRd,c wynika m.in. z efektu
płaskich przekrojów Bernoulli’ego
zmiany sztywności elementu
zazębiania kruszywa w rysie
klockowania zbrojenia
zazębiania kruszywa w rysie
klockowania zbrojenia
Obliczeniowa wartość maksymalnej siły poprzecznej VRd,max wynika z:
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
zmiażdżenia ściskanych krzyżulców betonowych
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na ścinanie
osiągnięcia granicy plastyczności w zbrojeniu na zginanie
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
zmiażdżenia ściskanych krzyżulców betonowych
Rozstaw strzemion w elementach belkowych zależy od
wytrzymałości betonu na rozciąganie
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
kąta między zbrojeniem na ścinanie i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
rozpiętości efektywnej
kąta między betonowym krzyżulcem ściskanym i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
kąta między zbrojeniem na ścinanie i osią belki prostopadłą do siły poprzecznej
W belkach stosuje się dodatkowe zbrojenie przypowierzchniowe kiedy
belka jest zbrojona wiązkami prętów o średnicy zastępczej większej niż 32
belka ma wysokość większą niż 1,5 m
belka jest zbrojona prętami o średnicy większej niż 32 mm
belka ma wysokość większą niż 1,0 m
belka ma wysokość większą niż 0,8 m
belka jest zbrojona wiązkami prętów o średnicy zastępczej większej niż 32
belka jest zbrojona prętami o średnicy większej niż 32 mm
belka ma wysokość większą niż 1,0 m
W belkach do podpory skrajnej należy doprowadzić zbrojenie dolne o polu przekroju nie mniejszym niż:
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
pole przekroju górnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
pole przekroju górnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,5
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,5
pole przekroju dolnego zbrojenia w przęśle pomnożone przez 0,25
Porównując dwie belki żelbetowe, które różnią się tylko zbrojeniem głównym - belka nr 1 zbrojenie główne składa się z ośmiu prętów Φ8, belka nr 2 zbrojenie główne składa się z dwóch prętów Φ16. Pod takim samym obciążeniem szerokość rys w belce nr 1 będzie
mniejsza niż w belce nr 2
nie wiadomo
taka sama jak w belce nr 2
większa niż w belce nr 2
mniejsza niż w belce nr 2
Wymagana w normie grubość otuliny zbrojenia zależy od:
ochrony stali przed korozją
ochrony ogniowej konstrukcji
bezpiecznego przekazywania sił przyczepności
zawartości cementu w mieszance betonowej
ochrony stali przed korozją
ochrony ogniowej konstrukcji
bezpiecznego przekazywania sił przyczepności
Uszeregować w kolejności od największej do najmniejszej następujące wytrzymałości betonu: fck, fctk,0,95, fctd
fctk,0,95>fck>fctd
fck>fctk,0,95>fctd
fctd>fck>fctk,0,95
fck>fctd>fctk,0,95
fck>fctk,0,95>fctd
Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie betonu klasy C80/95 wynosi:
80 MPa
57,1 MPa
67,9 MPa
95 MPa
57,1 MPa
Efekt usztywnienia stosuje się przy obliczaniu
minimalnego zbrojenia ze względu na ścinanie
ugięć elementów żelbetowych
minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie
minimalnego zbrojenia ze względu na zginanie
minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie
Rozstaw prętów zbrojeniowych w belkach uzależniony jest m.in. od:
maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa
średnicy pręta zbrojeniowego
ilości kruszywa w mieszance betonowej
klasy ekspozycji
maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa
średnicy pręta zbrojeniowego
Poprzeczny rozstaw ramion strzemion w elementach belkowych nie powinien przekraczać
0,5d, lecz nie więcej niż 600 mm
0,75d, lecz nie więcej niż 600 mm
0,5d, lecz nie więcej niż 450 mm
0,75d, lecz nie więcej niż 450 mm
0,75d, lecz nie więcej niż 600 mm
Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie zależy m.in. od
wytrzymałości betonu na ściskanie
pola przekroju strefy rozciąganej betonu
klasy konstrukcji
wytrzymałości betonu na rozciąganie w chwili zarysowania
pola przekroju strefy rozciąganej betonu
wytrzymałości betonu na rozciąganie w chwili zarysowania

Powiązane tematy

Inne tryby