Fiszki

Klasa 7, dział 1 - Charaktery

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 1 języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej. W oparciu o podręcznik Słowa na start!
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 133 razy
Z jakiego okresu pochodzą najstarsze teksty Biblii?
X w. p.n.e.
XIX w. p.n.e.
XIII w. p.n.e.
VIII w. p.n.e.
XIII w. p.n.e.
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Politeizm to wiara w wielu bogów.
2. Najstarszą religią monoteistyczną jest Buddyzm.
3. Starożytność i antyk dotyczą tych samych ram czasowych.
4. Demokracja powstała w starożytnych Atenach.
5. Za twórców sztuki klasycznej uważa się Rzymian.
1. Politeizm to wiara w wielu bogów.
2. Demokracja powstała w starożytnych Atenach.
"Wiem, że nic nie wiem" to słowa przypisywane:
Sokratesowi
Arystotelesowi
Platonowi
Homerowi
Sokratesowi
Partenon był świątynią poświęconą:
Hadesowi
Atenie
Herze
Zeusowi
Atenie
Znak, który poza znaczeniem dosłownym wyraża również ukryte treści to:
symbol
Fragment tekstu stanowiący osobną myśl to:
akapit
Zaznacz nieodmienne części mowy.
spójnik
wykrzyknik
zaimek
przysłówek
przyimek
przymiotnik
partykuła
czasownik
spójnik
wykrzyknik
przysłówek
przyimek
partykuła
Połącz część mowy z jej funkcją.
łączenie wyrazów w zdaniu
spójnik
nazywa przedmioty i osoby
rzeczownik
określa cechy i właściwości osób, przedmiotów etc.
przymiotnik
wskazuje na relacje pomiędzy elementami, wydarzeniami etc.
przyimek
nazywa czynności i stany
czasownik
wyraża emocje
wykrzyknik
Tak, on, kiedy to przykłady:
przysłówków
zaimków
przymiotników
przyimków
zaimków
Jak zapisujemy nie z przymiotnikami w stopniu równym?
oddzielnie
łącznie
łącznie
Zaznacz imiesłowy przysłówkowe uprzednie.
pisząc
biegnąc
wołając
obejrzawszy
odwiedziwszy
obejrzawszy
odwiedziwszy
Nie z imiesłowami przymiotnikowymi zapisujemy:
łącznie
oddzielnie
łącznie