Fiszki

Histologia 3.3 (limfatyczny, krwionośny)

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 99 Rozwiązywany: 386 razy
Pozostałością zanikającego u około 27 dnia rozwoju zarodka, drugiego łuku aorty jest:
D. tętnica gnykowa i strzemiączkowa
B. tętnica płucna i podobojczykowa
C. pień płucny
A. tętnica szczękowa i worek aortalny
D. tętnica gnykowa i strzemiączkowa
Przemieszenie się przegrody stożkowo-pniowej ku przodowi w tetralogii Fallota powoduje:
A. zwężenie ujścia komory lewej
C. przerost Ściany komory lewej z powodu wysokiego ciśnienia w lewej części serca
B. mały ubytek w przegrodzie międzykomorowej
D. zwężenie pnia płucnego
D. zwężenie pnia płucnego
Ten stan chorobowy charakteryzuje się przemieszczeniem zastawki trójdzielnej w kierunku koniuszka prawej komory, w wyniku czego prawy przedsionek jest powiększony, a lewa komora zmniejszona. Jest to:
A. wada otworu pierwotnego
D. inwersja komór
B. zespół Ebsteina
C. przedwczesne zamknięcie otworu owalnego
B. zespół Ebsteina
Wada serca typu otworu wtórnego nie jest:
A. dużym otworem między przedsionkiem prawym i lewym
C. związana z resorpcja przegrody pierwotnej
B. związana z nadmierną śmiercią komórek
D. odpowiedzi A, B i C
A. dużym otworem między przedsionkiem prawym i lewym
Do teratogenów sercowo- naczyniowych należy/ą:
D. A,B, C
A. talidomid
B. RA
C. alkohol
A. talidomid
. Nieprawidłowości zachodzące podczas formowania się guzów wsierdziowych mogą powodować powstawanie wad serca np. ASD, to:
D. tetralogię Fallota
A. ubytek przegrody międzykomorowej
C. wspólny pień tętniczy
B. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
B. ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
W połowie 4 tygodnia do zatoki żylnej wpływa krew żylna z prawego i lewego rogu zatoki. Do każdego z tych rogów krew dochodzi m.in. przez żyłę/ żyły:
C. pępkową
D. A, B, C
B. pępkowo- krezkową
A. żółtkową
D. A, B, C
Cewa sercowa składa się z:
B. śródsierdzia
C. osierdzia trzewnego
D. A, B, C
A. wsierdzia
D. A, B, C
W szpiku:
A. komórki krwiotwórcze tworzą wyspy (sznury)
B. fagocytowane są stare erytrocyty przez makrofagi
C. naczynia zatokowe charakteryzują się nieciągłym śródbłonkiem leżącym na nieciągłej błonie podstawnej
D. A, B i C
D. A, B i C
W węźle chłonnym:
C. sznury rdzenne to pasma tkanki limfatycznej zawierające wyłącznie limfocyty B oraz komórki plazmatyczne
B. w strefie przykorowej występują głównie limfocyty T
A. do zatok promienistych wpływa krew z naczyń krwionośnych doprowadzających
D. A, B, C
B. w strefie przykorowej występują głównie limfocyty T
Prawdą jest, że:
C. migdałki to skupiska tkanki limfoidalnej w obrębie błony śluzowej jelita krętego
D. A i C
A. Nabłonkowe komórki M mają duże kieszenie wewnątrzkomórkowe zasiedlone przez limfocyty i komórki dendrytyczne
B. w obrębie MALT dominującym typem limfocytów T są limfocyty T regulatorowe
A. Nabłonkowe komórki M mają duże kieszenie wewnątrzkomórkowe zasiedlone przez limfocyty i komórki dendrytyczne
W grasicy:
A. W obrębie płacika wyróżnia się, silnie zasadochłonna kora i stabo barwliwy rdzeń
D. A, B i C
C. Płaskie komórki nabłonkowe wyścielające torebkę i przegrody uczestniczą w tworzeniu bariery krew-grasica
B. Zrąb kory tworzą komórki nabłonkowe oraz makrofagi
D. A, B i C
Wskaż prawidłowe stwierdzenie:
C. w granulocytach zapotrzebowanie na energię pokrywane jest głównie w procesie fosforylacji oksydacyjnej
A. we wszystkich naczyniach komórki budujące ich ściany, są odżywiane wyłącznie na drodze dyfuzji z krwi znajdującej się w świetle naczynia
D. A i B
B. cytoplazma erytrocytów nie zawiera żadnych organelli komórkowych
A. we wszystkich naczyniach komórki budujące ich ściany, są odżywiane wyłącznie na drodze dyfuzji z krwi znajdującej się w świetle naczynia
Rozwija się w ścianie tętnic typu sprężystego oraz dużych tętnic typu mięśniowego na skutek utrzymującego się wysokiego stężenia lipoprotein LDL we krwi, uszkodzenia śródbłonka oraz nagromadzenia się cząsteczek LDL oraz makrofagów wypełnionych lipidami w obrębie błony wewnętrznej ściany naczynia, mowa o :
C. miażdżycy
B. zakrzepicy
D. brak prawidłowej odpowiedzi
A. chorobie nadciśnieniowej
C. miażdżycy
Regulują lokalne napięcie naczyniowe oraz przepływ krwi, wydzielają endotelinę-1 oraz enzym konwertujący angiotensyn, kztóra ………..skurcz błony środkowej naczyń lub tlenek azotu czy prostacykliny, które stymulują rozkurcz błony środkowej naczyń. Mowa o:
D. płytkach krwi
B. miocytach gładkich
A. endoteliocytach
C. perycytach
A. endoteliocytach

Powiązane tematy

Inne tryby