Fiszki

Elementy prawa karnego

Test w formie fiszek Elementy prawa karnego
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 7030 razy
Cztery elementy występujące w przestępstwie to :
podmiot przestępstwa przedmiot przestępstwa strona przedmiotowa strona podmiotowa
Umożliwianie lub ułatwianie przestępstwa to:
pomocnictwo
Nakłanianie innej osoby do popełnienia przestępstwa to:
podżeganie
Wymień jedną okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną
niepoczytalność
Wymień funkcje kary
odstraszająca represyjna resocjalizacyjna izolacyjna
Wymień rodzaje kar w Polsce
pozbawienie wolności ograniczenie wolności grzywna
Wymień środki karne:
Pozbawienie praw publicznych zakaz porowadzenia pojazdów zakaz wykonywania zawodu nawiązka przepadek przedmiotów publiczne ogłoszenie wyroku
sposób i okoliczności popełnienia czynu to :
strona przedmiotowa
strona podmiotowa
strona przedmiotowa

Powiązane tematy

#Elementy #prawa #karnego

Inne tryby