Fiszki

Budowa komórki TEST

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 68079 razy
Komórki przyjmują bardzo różne kształty np.
wielościenne
walcowate
kuliste
wieloboczne
wielościenne
walcowate
kuliste
wieloboczne
Składnikami plazmatycznymi komórki jest/są:
lizosomy
jądro komórkowe
błona wodniczki
mitochondria
cytozol
plastydy
siateczka śródplazmatyczna
komórka nie zawiera składników plazmatycznych
aparat Golgiego
płyn zawarty w wakuoli
ściana komórkowa
błona komókowa
lizosomy
jądro komórkowe
błona wodniczki
mitochondria
cytozol
plastydy
siateczka śródplazmatyczna
aparat Golgiego
błona komókowa
Tworzy środowisko wewnętrzne komórki:
Mitochondria
Cytozol
Błona komórkowa
Ściana komórkowa
Cytozol
Zachodzi w nim pierwszy etap ekspresji genów (transkrypcja)
Jądro komórkowe
Relikulum endoplazmatyczne
Aparat Golgiego
Cytozol
Jądro komórkowe
Połautonomiczne organelle błoniaste to:
mitochondria
lizosomy
peroksysomy
plastydy
mitochondria
plastydy
Cieniutka warstewka zewnętrzna utworzona przez składki cukrowe glikolipidów to...
glimera
glikogen
glistrala
glikokaliks
glikokaliks
Jego/ich funkcją jest biosynteza białka
rybosomy
peroksysomy
jądro komórkowe
aparat Golgiego
rybosomy
Struktury NIE występujące w komórce prokariotycznej
aparat golgiego
lizosom
rybosomy
błona komórkowa
relikulum endoplazmatyczne
peroksysomy
plastydy
ściana komórkowa
jądro komórkowe
mitochondrium
cytoszkielet
wakuola
aparat golgiego
lizosom
relikulum endoplazmatyczne
peroksysomy
plastydy
jądro komórkowe
mitochondrium
cytoszkielet
wakuola
Struktura występująca u grzybów i zwierząt, a nie występująca u roślin
lizosom
błona komórkowa
plastydy
rybosom
lizosom
Kluczowym procesem biochemicznym mitochondrium jest
oddychanie komórkowe
fotosynteza
oddychanie komórkowe
Źródłem ATP chloroplastów jest fosforylacja
fotosyntetyczna
oksydacyjna
substratowa
fotosyntetyczna
Typ przemian charakterystyczny dla danej struktury:
chloroplasty- przemiany kataboliczne
mitochondrium- przemiany anaboliczne
chloroplasty- przemiany anaboliczne
mitochondrium- przemiany kataboliczne
chloroplasty- przemiany anaboliczne
mitochondrium- przemiany kataboliczne

Powiązane tematy

Inne tryby