Fiszki

Budownictwo. Materiały budowlane

Test w formie fiszek Wiadomości o materiałach budowlanych dla technikum budowlanego.Nazwy i definicje właściwości materiałów budowlanych.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 7507 razy
Cechy techniczne materiału dzielimy na:
cechy fizyczne
cechy chemiczne
cechy wyjątkowe
cechy mechaniczne
cechy światłoczułości
cechy użytkowania
cechy fizyczne
cechy chemiczne
cechy mechaniczne
Do podstawowych cech fizycznych zalicza się:
szczelność
ogniotrwałość
porowatość
radioaktywność naturalną
przepuszczalność pary wodnej
gęstość pozorną
przewodność cieplną
gęstość
wilgotność
reakcję na ogień
rozszerzalność cieplną
higroskopijność
przesiąkliwość
nasiąkliwość
pojemność cieplną
szczelność
ogniotrwałość
porowatość
radioaktywność naturalną
przepuszczalność pary wodnej
gęstość pozorną
przewodność cieplną
gęstość
wilgotność
reakcję na ogień
rozszerzalność cieplną
higroskopijność
przesiąkliwość
nasiąkliwość
pojemność cieplną
W odniesieniu do kruszyw w stanie luźnym używa też się określenia (do gęstości):
gęstość nasypowa
Zdolność materiału do wchłaniania i utrzymywania wody
nasiąkliwość
Zdolność materiału do podciągania wody przez włoskowate otwarte kanaliki materiału pozostającego w zetknięci z wodą to:
kapilarność
Jeśli nie chcemy tracić ciepła z pomieszczenia to współczynnik przewodnictwa cieplnego powinien być duży czy mały?
powinien być mały
Większą rozszerzalność cieplną ma szkło czy aluminium?
aluminium
Do właściwości mechanicznych, decydujących o technicznej wartości materiału, należą:
wytrzymałość
odporność na zamrażanie
ścieralność
sprężystość
odporność na pękanie
odporność na uderzenia
kruchość
twardość
wytrzymałość
odporność na zamrażanie
ścieralność
sprężystość
kruchość
twardość
Stosunek wytrzymałości próbek nasyconych wodą do ich wytrzymałości w stanie wysuszonym do stałej masy nośi nazwę:
współczynnika rozmiękania
Oznaczenie ścieralności naturalnych i sztucznych materiałów kamiennych przeprowadza się na (bez obcych symboli):
tarczy Bohmego
Wszystkie materiały budowlane ulegają stopniowemu działaniu agresji chemicznej środowiska, w którym się znajdują. Ten proces stopniowego niszczenia nazywamy
korozją
Właściwości chemiczne materiałów zależą przede wszystkim od ich składu chemicznego. Skład tem można podć jako:
pierwiastkowy
tlenkowy
spoinowy
normowany
mineralny
kamionkowy
siarczkowy
pierwiastkowy
tlenkowy
mineralny
Skala twardości materiałów to skala (talk-diament)
Mohsa
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał kulkę z twardej stali
metoda Brinella
Brinella
Nazwa metody oznaczającej twardość metali za pomocą wciskania w materiał stożka diamentowego
metoda Rockwella
Rockwella

Powiązane tematy

Inne tryby