Fiszki

Andegawenowie i Jagiellonowie 1370-1572

Test w formie fiszek Test z historii Polski,od panowania Ludwika Węgierskiego do Zygmunta Augusta.
Ilość pytań: 37 Rozwiązywany: 5660 razy
Podaj dokładną datę koronacji Ludwika Węgierskiego.(dzień.miesiąc.rok lub dzień miesiąc rok)
17 listopada 1370
Gdzie odbyła się koronacja Ludwika Węgierskiego?
Wawel
Kto był założycielem dynastii Andegaweńskiej?
Karol Robert
Kto zażądał by Ludwik Węgierski się koronował nie w Krakowie,lecz w Gnieźnie? Przewodził również grupie zwaną "legitymistyczną".
Arcybiskup Jarosław Bogoria ze Skotnik
Jakie tytuły królewskie nosił Ludwik Węgierski w chwili objęcia u nas władzy?
Węgier,Polski,Dalmacji,Kroacji,Ramy,Serbii,Galicji,Lodomerii,Komanii i Bułgarii.
Węgier,Polski,Dalmacji,Litwy,Ramy,Serbii,Lodomerii,Galicji,Komanii,Bułgarii i Kroacji
Węgier,Polski,Dalmacji i Kroacji
Tylko Polski i Węgier
Węgier,Polski,Dalmacji,Kroacji,Ramy,Serbii,Galicji,Lodomerii,Komanii i Bułgarii.
Kto został w Krakowie-jako regentka-po wyjeździe Ludwika Węgierskiego na Węgry?
Elżbieta Łokietkówna
Jakie korzyści płynęły z ustanowienia przez Ludwika Węgierskiego przywileju koszyckiego?
zakaz nakładania podatków bez zgody sejmików
zwolnienie szlachty z podatków na rzecz państwa z wyjątkiem poradlnego (zmniejszony z 12 do 3 groszy z łanu chłopskiego)
obowiązek wykupu z niewoli szlachcia,który popadł w nią w czasie wyprawy zagranicznej
zakaz aresztowania szlachcica bez wyroku sądowego
przyznawanie urzędów tylko Polakom.
zwolnienie szlachty z podatków na rzecz państwa z wyjątkiem poradlnego (zmniejszony z 12 do 3 groszy z łanu chłopskiego)
obowiązek wykupu z niewoli szlachcia,który popadł w nią w czasie wyprawy zagranicznej
przyznawanie urzędów tylko Polakom.
W którym roku umiera Ludwik Węgierski?
1382r
.....-tkanina artystyczna o motywach figuralnych tkana z cienkich nici wełnianych. Kolekcję dla Polski zakupił Zygmunt August. Co powinno być w wykropkowanym miejscu?
Arras
W którym roku Jadwiga zostaje królem Polski?
1384
Z kim była zaręczona Jadwiga od narodzin?
z Wilhelmem Habsburgiem
Jakie były zobowiązania Jagiełły,które zostały spisane na Unii w Krewie?

przyjęcie katolicyzmu przez Litwinów
przywrócenie wszystkich zabranych ziem polskich
zapłata Wilhelmowi Habsburgowi odszkodowania
ochrona Polaków przed najazdami Moskwy
korona dla Jadwigi
przyjęcie katolicyzmu przez Litwinów
przywrócenie wszystkich zabranych ziem polskich
zapłata Wilhelmowi Habsburgowi odszkodowania
Jakie imię podczas chrztu Jagiełły otrzymał Witold?
Aleksander
Podaj dokładną datę ślubu Jadwigi z Jagiełło.
18 luty 1386
Kogo wybrał sobie Jagiełło na ojca chrzestnego,który odmówił?
Konrad Zoellner von Rottenstein