Trwa aktualizacja platformy Memorizer. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne. Prosimy o cierpliwość :)

Fiszki

Anatomia - I rok medycyny

Test w formie fiszek Test z anatomii na I rok medycyny
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 7544 razy
Jakie więzadło zamyka wcięcie łopatki (incisura scapulae) zamykając go w kanał:
lig. suprascapularis
lig. scapularis
lig. transversum scapulae
lig. infrascapularis
lig. transversum scapulae
Układ kostny jest rezerwuarem takich pierwiastków jak:
fosfor i tlen
wapń i tlen
żelazo i wapń
wapń i fosfor
wapń i fosfor
W razie zapotrzebowania w organizmie na wapń lub fosfor organizm może pobrać z kości wykorzystując do tego hormon:
dopamina
kalcytonina
parathormon
adrenalina
parathormon
Osteocyty odpowiadają za:
"tworzenie" kości
wymianę metabolitów i składników odżywczych w tkance kostnej
rozpuszczanie komórek kości
resoprcję kości
wymianę metabolitów i składników odżywczych w tkance kostnej
Osteony to:
podstawowe struktury funkcjonalne w tkance kostnej gąbczastej
podstawowe struktury funkcjonalne w tkance kostnej gąbczastej i zbitej
podstawowe struktury funkcjonalne w tkance kostnej zbitej
inaczej kanały Haversa
podstawowe struktury funkcjonalne w tkance kostnej zbitej
Komórki kościotwórcze, które odpowiadają za “tworzenie” kości, budując organiczną osseinę kostną, to:
osteocyty
osteony
osteoklasty
osteoblasty
osteoblasty
Komórki, które odpowiadają za rozpuszczanie komórek kości i/lub wymiany ich składników, czyli inaczej są odpowiedzialne za resorpcję kości, to:
osteocyty
osteoblasty
osteoklasty
osteony
osteoklasty
Twardość i elastyczność kości zapewniają:
składniki nieorganiczne (mineralne) - twardość; białko osseina - elastyczność
białko osseina - twardość; składniki nieorganiczne (mineralne) - elastyczność
białko osseina - twardość i elastyczność
składniki nieorganiczne (mineralne) - twardość i elastyczność
składniki nieorganiczne (mineralne) - twardość; białko osseina - elastyczność
Prawdą jest, że:
w symphysis pubica powierzchnie spojeniowe kości łonowych pokryte chrząstką szklistą łączą się z discus interpubicus będącym płytką chrząstki włóknistej
w symphysis pubica powierzchnie spojeniowe kości łonowych pokryte chrząstką szklistą łączą się z discus interpubicus będącym płytką chrząstki szklistej
w symphysis pubica powierzchnie spojeniowe kości łonowych pokryte chrząstką włóknistą łączą się z discus interpubicus będącym płytką chrząstki włóknistej
w symphysis pubica powierzchnie spojeniowe kości łonowych pokryte chrząstką szklistą łączą się z discus interpubicus będącym płytką chrząstki szklistej
w symphysis pubica powierzchnie spojeniowe kości łonowych pokryte chrząstką szklistą łączą się z discus interpubicus będącym płytką chrząstki włóknistej
Symphysis pubica jest wzmocnione więzadłami:
łonowym dolnym (l. pubicum inferius) i łonowym łukowatym (l. arcuatum pubis)
łonowym górnym (l. pubicum superius) i łonowym łukowatym (l. arcuatum pubis)
wyłącznie łonowym górnym (l. pubicum superius)
łonowym dolnym (l. pubicum inferius) i łonowym górnym (l. pubicum superius)
łonowym górnym (l. pubicum superius) i łonowym łukowatym (l. arcuatum pubis)
Kąt podłonowy (angulus subpubicus) to kąt zawarty między:
gałęziami dolnymi obydwu kości łonowych
gałęzią dolną i górną kości łonowej
gałęzią kulszową i gałęzią dolną kości łonowej
gałęziami górnymi obydwu kości łonowych
gałęziami dolnymi obydwu kości łonowych
Łuk łonowy (arcus pubis) to łuk utworzony przez:
lewą gałąź dolną kości łonowej oraz lewą gałąź kości kulszowej
prawą gałąź dolną kości łonowej oraz prawą gałąź kości kulszowej
prawą i lewą gałąź dolną kości łonowej oraz prawą i lewą gałąź kości kulszowej
trzon kości kulszowej i gałąź kości kulszowej
prawą i lewą gałąź dolną kości łonowej oraz prawą i lewą gałąź kości kulszowej
Wszystkie więzozrosty miednicy to:
więzadła stawu krzyżowo-biodorowego; więzadła łączące os sacrum i os oschii; membrana obturatoria; ligamentum inguinale
wyłącznie więzadła łączące os sacrum i os oschii
wyłącznie więzadła stawu krzyżowo-biodorowego, więzadła łączące os sacrum i os oschii oraz membrana obturatoria
wyłącznie więzadła stawu krzyżowo-biodorowego oraz więzadła łączące os sacrum i os oschii
więzadła stawu krzyżowo-biodorowego; więzadła łączące os sacrum i os oschii; membrana obturatoria; ligamentum inguinale
Spośród następujących więzadeł:
1) krzyżowo-biodrowe brzuszne (ligg. sacroiliaca ventralia)
2) krzyżowo-biodrowe grzbietowe [krótkie i długie] (ligg. sacroiliaca dorsalia) [lig. sacroiliacum dorsale breve et longum]
3) krzyżowo-biodrowe międzykostne (ligg. sacroiliaca interossea)
4) biodrowo-lędźwiowe (lig. iliolumbale),
staw krzyżowy-biodrowy (a. sacroiliaca) jest wzmacniany przez więzadła:
wyłącznie 1,2
wyłącznie 1,2,3
1,2,3,4
wyłącznie 1,3
1,2,3,4
Wśród więzozrostów miednicy wyróżnia się więzadła łączące kość krzyżową z kością kulszową. Należą do nich więzadła:
krzyżowo-guzowe (lig. sacrotuberale) i biodrowo-lędźwiowe (lig. iliolumbale)
krzyżowo-guzowe (lig. sacrotuberale) i krzyżowo-kolcowe (lig. sacrospinale)
biodrowo-lędźwiowe (lig. iliolumbale) i krzyżowo-kolcowe (lig. sacrospinale)
krzyżowo-guzowe (lig. sacrotuberale), biodrowo-lędźwiowe (lig. iliolumbale) i krzyżowo-kolcowe (lig. sacrospinale)
krzyżowo-guzowe (lig. sacrotuberale) i krzyżowo-kolcowe (lig. sacrospinale)