Fiszki

Historia Grafiki

Test w formie fiszek Test przygotowany dla studenta WIT z konkretnego materiału podanego na zaliczenie.
Ilość pytań: 73 Rozwiązywany: 3740 razy
Co oznacza skrót A.E.
avant la lettre
Co oznacza skrót C.E.
contre epreuve
Co oznacza skrót E.E.
odbitka próbna
Co oznacza skrót B.A.T
odbitka wzorcowa, odbitka druga sygnowana przez artystę jako zgoda do druku, wzór dla całego nakładu
odbitka artysty (10% wykonane przez artystę zanim przekazano druk do drukarza)
odbitka sprawdzająca efekty pracy w druku na papierze
odbitka wzorcowa, odbitka druga sygnowana przez artystę jako zgoda do druku, wzór dla całego nakładu
Co oznacza skrót E.A. (E.A. I, E.A. II
odbitka sprawdzająca efekty pracy w druku na papierze
odbitka artysty (10% wykonane przez artystę zanim przekazano druk do drukarza)
odbitka wzorcowa, odbitka druga sygnowana przez artystę jako zgoda do druku, wzór dla całego nakładu
odbitka artysty (10% wykonane przez artystę zanim przekazano druk do drukarza)
Co oznacza skrót E.E. (E.E.1, E.E.2 itp)
odbitka barwna z jednej płyty
odbitka stanowa (przed ukończeniem kompozcji na płycie, cel: konrola efektów własnej pracy)
odbitka poza handlem (odbitka wykonana w drukarni lub przez artystę do jego arciwum albo zbiorów; nie ma wartości rynkowej)
odbitka stanowa (przed ukończeniem kompozcji na płycie, cel: konrola efektów własnej pracy)
Co oznacza skrót H.C.
odbiki stanowe wykonywane przez artystę w celu sprawdzenia efektów kreski i waloru
odbitka sprawdzająca efekty pracy w druku na papierze
odbitka poza handlem (odbitka wykonana w drukarni lub przez artystę do jego arciwum albo zbiorów; nie ma wartości rynkowej)
odbitka poza handlem (odbitka wykonana w drukarni lub przez artystę do jego arciwum albo zbiorów; nie ma wartości rynkowej)
Co oznacza skrót E.F.
odbitka artysty (10% wykonane przez artystę zanim przekazano druk do drukarza)
odbitka końcowa/ odbitka weryfikacyjna (na koniec druku całego nakładu: unieważnienie płyty przez jej przekreślenie/ przedziurawienie i wykonanie z niej odbitki)
odbitka barwna z jednej płyty
odbitka końcowa/ odbitka weryfikacyjna (na koniec druku całego nakładu: unieważnienie płyty przez jej przekreślenie/ przedziurawienie i wykonanie z niej odbitki)
Co oznacza pojęcie "odbitki z retuszami"
odbitka sprawdzająca efekty pracy w druku na papierze
odbiki stanowe wykonywane przez artystę w celu sprawdzenia efektów kreski i waloru
odbitka poza handlem (odbitka wykonana w drukarni lub przez artystę do jego arciwum albo zbiorów; nie ma wartości rynkowej)
odbiki stanowe wykonywane przez artystę w celu sprawdzenia efektów kreski i waloru
Co oznacza pojęcie faksymila
kopia ryciny etodami fotochemicznymi z oryginalnej ryciny
odbitka artysty (10% wykonane przez artystę zanim przekazano druk do drukarza)
odbitka barwna z jednej płyty
kopia ryciny etodami fotochemicznymi z oryginalnej ryciny
Co oznacza sformułowanie: A LA POUPEE
odbitka barwna z jednej płyty
odbitka sprawdzająca efekty pracy w druku na papierze
kopia ryciny etodami fotochemicznymi z oryginalnej ryciny
odbitka barwna z jednej płyty
Data powstania akwaforty Rembrandta "Uczony w swojej pracowni (Faust)"
1652
Data powstania akwaforty Upadek Gigantów Salvatora Rosy
1663
Data powstania miedziorytu Geore Romney'a "Shakespearre attended by Nature and the Passions"
1799
Data powstania grafiki Johanna Henrego Fuseli "Prospero, Miranda, Caliban and Ariel"
1797

Powiązane tematy

#Historia #grafiki #historia #sztuki

Inne tryby