Fiszki

Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

Test w formie fiszek Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyny II Wielkiej,
Ilość pytań: 63 Rozwiązywany: 5565 razy
Zagrożenie jakiego państwa było impulsem do zmian ustrojowych w Europie Środkowowschodniej?
Szwecji
absolutyzm oświecony to:
działanie władcy dla dobra ogółu, przeprowadzającego reformy w celu wzmocnienia siły militarnej państw, dbającego o rozwój oświaty i gospodarki
władza w rękach króla, który mógł robić wszystko, bez żadnych konsekwencji prawnych
władza w rękach szlachty, która mogła robić wszystko bez żadnych konsekwencji prawnych
działanie władcy dla dobra ogółu, przeprowadzającego reformy w celu wzmocnienia siły militarnej państw, dbającego o rozwój oświaty i gospodarki
w którym roku Piotr I przejął tron w Rosji?
1682
podaj lata panowania Piotra I
1682-1725
Piotr I
chciał zmodernizować Rosję będąc zafascynowany przemianami w Europie.
Chciał zdobyć dostęp do Bałtyku
Zawarł Sojusz z Danią i Holandią
wielka wojna Północna została rozpoczęta w roku
1699
1700
1701
1670
1658
1700
do kiedy trwała wojna północna?
1721
z kim zawarł sojusz Piotr I w celu zdobycia panowania nad Bałtykiem?
z Saksonią i Danią
po co Piotr I chciał zdobyć dostęp do morza Bałtyckiego?
ponieważ uwielbiał porty i liczył na dochody ze statków
Ponieważ chciał rozwinąć swoje państwo, handel itp
Ponieważ chciał rozwinąć swoje państwo, handel itp
Wódz Szwecki w wielkiej wojnie północnej
Karol XII
Karol XII odnosił liczne sukcesy:
Pokonał Rosjan i Augusta II pod Narwą a sam zajął większość ziem Rosyjskich
pokonał Danię a następnie ruszył na Rosjan, których pokonał pod Narwą, a następnie pod Rygą pokonał wojska Augusta II
Rozbił siły Rosyjskie pod Narwą i pokonał armię Saską Augusta II pod Rygą
pokonał Danię a następnie ruszył na Rosjan, których pokonał pod Narwą, a następnie pod Rygą pokonał wojska Augusta II
Piotr I zorganizował pierwszą w historii flotę wojenną oraz sieć znakomitych manufaktur produkujących broń
fałsz
prawda
prawda
sojusznik Karola XII, wielki hetman kozacki
Iwan Mazepa
Szwedzi osłabili się z powodu:
zdrady wojsk
srogiej zimy
słabego uzbrojenia
dużego terenu Rosji
Gdzie i kiedy wojska Rosyjskie pokonały Szwedów poraz pierwszy?
Pod Nysad, 1709