Fiszki: Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

63 fiszek Historia yukarri
Absolutyzm w Rosji, Austrii i Prusach

Fiszki z historii. Przemiany ustrojowe w Europie Środkowej i Wschodniej, Rosja w XVIIw, Rządy Piotra I, Prusy w drodze do mocarstwości, Monarchia Habsburgów Austriackich, Austriacka wojna o sukcesję, Wojna siedmioletnia, Reformy Marii Teresy i Józefa II, Rosja Katarzyny II Wielkiej,