Fiszki

Anatomia i Fizjologia Zwierząt

Test w formie fiszek Budowa Ciała Zwierząt oraz Fizjologia
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 7223 razy
Anatomia jest to:
dziedzina sztuki
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
dział biologii badający rozwój komórek w organizmach żywych
dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów
Histologia jest to:
nauka o nieprawidłowościach w narządach
nauka o tkankach
nauka o komórce
nauka o tkankach
Inaczej Anatomia Patologiczna
Patomorfologia
Co to jest Homeostaza?
równowaga fizyko-chemiczna w organiźmie, umożliwiająca jego funkcjonowanie
Tkanka to zespół komórek o:
jednakowej funkcji spełnionej w organiźmie
różnych pochodzeniu
różnej budowie
podobnym typie przemiany materii
identycznej budowie
jednakowym pochodzeniu
Jak nazywają się Białe krwinki (leukocyty) z grupy granulocytów(białe ciałka krwi posiadające ziarnistości w cytoplaźmie)które są kwasochłonne:
bazofile
neutrofile
eozynofile
eozynofile
Wskaż prawidłowe nazwy
świnia, łac. Sunis
pies, łac. Lupus
pies, łac. Canis
bydło, łac. Bovis
Ile kręgów ma koń w odcinku lędźwiowym?
6
8
7
6
Ile kręgów posiada pies w odcinku ogonowym?
20
23
22
24
ile kręgów ma bydło w odcinku szyjnym?
7
9
7
Ile par żeber ma świnia?
14
13
15
Mostek u zwierząt składa się ze zrośniętych ze sobą członów mostkowych, wyróżnia się 3 części :
trzon mostka
rękojeść mostka
panewka mostka
wyrostek mieczykowaty zakończony chrząstką
nasada mostka
wyrostek kolczysty
Ile żeber rzekomych ma pies?
8
4
5
4
Ile żeber prawdziwych ma koń?
9
8
10
8
W czaszce rozróżnia się 2 zasadnicze części są to :
część rdzeniowa
część mózgowa
część oponowa
część żuchwowa
część potylicowa
część twarzowa