Fiszki

Afryka - Wszystko o Czarnym Lądzie

Pytanie 1

Jaką powierzchnię ma Afryka? ( podaj tylko liczbę, w mln km kwadratowych)
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Z jakiej orogenezy pochodzą góry Przylądkowe i góry Smocze? A z jakiej góry Atlas
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Jak płyną rzeki w klimacie podrównikowym?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Przez co jest zaburzony układ klimatów i stref roślinności?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Jaki to klimat?

Na tych obszarach rośnie makia, typowymi glebami dla tego obszaru są gleby cynamonowe.
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Ile osób zamieszkiwało Afrykę w 2009 roku?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Co określa HDI?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
Co uprawia się między innymi w Afryce ?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Jak nazywa się połączenie rasy żółtej i czarnej?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Jakie religie są wyznawane w Egipcie (głównie)?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Ile procent Egiptu zajmują tereny pustynne?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Co przynosi największe dochody Egiptowi
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Czy Egipt zaspokaja potrzeby żywnościowe społeczeństwa?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
Co uprawia się w Egipcie? ( przynajmniej 3 rzeczy)
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Ile kilometrów kwadratowych ma RPA
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
W obrębie jakiej platformy i tarczy leży RPA?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
Ile procent ludności RPA stanowi biała rasa ludzka?
Pokaż odpowiedź