Trwa aktualizacja platformy Memorizer. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne. Prosimy o cierpliwość :)

Fiszki

Barbarzyńska Europa

Test w formie fiszek Średniowiecze
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 2803 razy
W którym roku germański wódz Odoaker zdetronizował cesarza zachodniorzymskiego Romulusa Augustulusa?
476
jak nazywa się zgromadzenie wolnych mężczyzn w germańskich państewkach plemiennych ?
wiec
Od którego wieku ludy germańskie zaczęły ulegać stopniowej chrystianizacji?
V w.
W którym roku wojska Odoakra zostały rozgromione przez Ostrogotów, którymi dowodził król Teodoryk Wielki?
493
W pierwszej połowie którego wieku państwa Wandalów oraz Ostrogotów zostały unicestwione przez Cesarstwo Bizantyjskie?
VI w
Czy w germańskich państewkach plemiennych płacono podatki?
Nie
Tylko osoby nienależące do wiecu
Tak
Nie
Zaznacz państwa które istniały w Europie Zachodniej w V i VI wieku
Ruś Kijowska
Państwo Gepidów
Król. Wizygotów
Księstwo Kijowskie
Królestwo Niemieckie
Król. Ostrogotów
Król. Franków
Państwo Gepidów
Król. Wizygotów
Król. Ostrogotów
Król. Franków
W którym roku Longobardowie wkroczyli do Italii? (Wydarzenie to zakończyło epokę wielkiej wędrówki ludów w Europie Zachodniej)
586
Kościół był instytucją, która zachowała ciągłość między starożytnością i średniowieczem.
Tak
Nie
Tak
Kto przeprowadził chrystianizację Irlandii?
św. Wojciech
św. Patryk
Grzegorz Wielki
Justynian I
św. Patryk
Kiedy stoczono bitwę pod Adrianopolem?
378
Jak nazywał się król, który w 429 r. postanowił przesiedlić swój lud (Wandalów) do Afryki Północnej?
Genzeryk