Fiszki

Antyczna Grecja dla szkoły podstawowej i gimnazjum

Test w formie fiszek Jest to test przygotowujący do zdania myślę że pozytywnie testu z historii dla klasy pierwszej gimnazjum :)
Ilość pytań: 45 Rozwiązywany: 4299 razy
Grecja jest krajem ...
Górzystym
Położonym nad morzem
leżącym w delcie
Położonym w dolinie
Górzystym
Co to jest ?
Jeden z niewielu fresków
Przetrwały w ruinach pałacu na Krecie
Przetrwały w ruinach pałacu
Damy dworu
Przetrwały w ruinach pałacu na Knossos
Jeden z niewielu fresków
Damy dworu
Przetrwały w ruinach pałacu na Knossos
Co to jest ?
Zrobiona jest w całości z złotej blachy
Maska Agamemnona
Maska Fidiasza
Maska Agamemona
Pochodzi z 1516 r p.n.e
Pochodzi z 1500 r p.n.e
Zrobiona jest w całości z złotej blachy
Maska Agamemnona
Pochodzi z 1500 r p.n.e
Cywilizacja Minojska inaczej nazywana jest ?
kreteńską
Cywilizacja Mykeńska inaczej nazywana jest ?
Achajską
Rozwój cywilizacji achajskiej przypada na ? ... - ...
1600 - 1200
"Wieki Ciemne " przypadają na ?
1200 r p.n.e
1100 r p.n.e
1205 r p.n.e
1200 r p.n.e
Cywilizacja mykeńska rozwineła się na terenie ?
Krety
Mykeni
Peloponezu
Pelopnezu
Peloponezu
Co to jest kolonia ?
Inaczej zwana jest polis
Ojczysta polis
Dużo nowo utworzonych polis
Dużo nowo utworzonych polis
Co to jest metropolia ?
Wielka korporacja
Ojczysta polis
Wielki budynek
Dużo nowo utworzonych polis
Ojczysta polis
Przyporządkuj daty do wydarzeń :)
444 r p.n.e
Wybranie Peryklesa na stanowisko stratega
508 r p.n.e
Reformy demokratyczne w atenach
ok 300 r p.n.e
Powstanie kultury minojskiej
ok 1200 r p.n.e
Upadek kultury mykeńskiej
VI w p.n.e
Początek kultury greckiej
338 r p.n.e
Utrata niepodległości przez ateny
ok 800 r p.n.e
Założenie Sparty
404 r p.n.e
Zwycięstwo sparty nad atenami
146 r p.n.e
Utrata niezależności przez Spartę
499 r p.n.e
Wybuch powstania greków w jonii
490 r p.n.e
bitwa pod maratonem
449 r p.n.e
koniec wojen z persami
510 r p.n.e
budowa swiatyni apolla w deltach
432 r p.n.e
budowa partenonu
356 r p.n.e
zniszczenie swiatyni artemidy w efezie podczaz pozaru
Czym zajmowali się mieszkańcy Hellady
Rolnictwem
Wyrobem Tkanin
Pracą w Google :)
Opiekowaniem się dziećmi
Malowaniem obrazów
Rybołówstwem
Rolnictwem
Wyrobem Tkanin
Rybołówstwem
Co to jest ?
brama lwic
Co to jest ?
Pałac w Knossos
Czym jest polis ? ...-...
miasto-państwo

Powiązane tematy

#historiagrecji #starozytnosc

Inne tryby