Trwa aktualizacja platformy Memorizer. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne. Prosimy o cierpliwość :)

Fiszki

Anatomia - kończyna górna mięśnie

Test w formie fiszek Przyczepy i unerwienie mięśni kończyny górnej
Ilość pytań: 55 Rozwiązywany: 9197 razy
Mięsień równoległoboczny mniejszy
wyrostki kolczyste kręgów C6,C7;brzeg przyśrodkowy łopatki powyżej grzebienia łopatki;nerw grzbietowy łopatki
Mięsień równoległoboczny większy
wyrostki kolczyste kręgów Th1-Th4;brzeg przyśrodkowy łopatki poniżej grzebienia łopatki;nerw grzbietowy łopatki
Mięsień najszerszy grzbietu cz. kręgowa
wyrostki kolczyste kręgów Th7-Th12;grzebień guzka mniejszego kości ramiennej;nerw piersiowo-grzbietowy
Mięsień najszerszy grzbietu cz. łopatkowa
kąt dolny łopatki;grzebień guzka mniejszego kości ramiennej;nerw piersiowo-grzbietowy
Mięsień najszerszy grzbietu cz. żebrowa
żebra 9-12;grzebień guzka mniejszego kości ramiennej;nerw piersiowo-grzbietowy
Mięsień najszerszy grzbietu cz. biodrowa
1/3 tylna część grzebienia biodrowego;grzebień guzka mniejszego kości ramiennej;nerw piersiowo-grzbietowy
Mięsień obły większy
kąt dolny łopatki;grzebień guzka mniejszego kości ramiennej;nerw podłopatkowy dolny
Mięsień dwugłowy ramienia (głowa długa)
guzek nadpanewkowy łopatki;guzowatość kości promieniowej;nerw mięśniowo-skórny
Mięsień ramienny
dalsza połowa powierzchni przedniej kości ramiennej;guzowatość kości łokciowej;nerw mięśniowo-skórny i w mniejszym stopniu nerw promieniowy
Mięsień dwugłowy ramienia (głowa krótka)
wyrostek kruczy łopatki;guzowatość kości promieniowej;nerw mięśniowo-skórny
Mięsień trójgłowy ramienia (głowa długa)
guzek podpanewkowy łopatki;wyrostek łokciowy kości łokciowej;nerw promieniowy
Mięsień trójgłowy ramienia (głowa przyśrodkowa)
tylna powierzchnia kości ramiennej poniżej bruzdy nerwu promieniowego,przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa;wyrostek łokciowy kości łokciowej;nerw promieniowy
Mięsień trójgłowy ramienia (głowa boczna)
tylna powierzchnia kości ramiennej powyżej bruzdy nerwu promieniowego,przegroda międzymięśniowa boczna;nerw promieniowy
Mięsień łokciowy
nadkłykieć boczny kości ramiennej;powierzchnia promieniowa wyrostka łokciowego kości łokciowej;nerw promieniowy
Mięsień nawrotny obły (głowa ramienna)
nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej;część boczna kości promieniowej ponieżej przyczepu mięśnia odwracacza;nerw pośrodkowy