Fiszki

20 lecie miedzywojenne

Test w formie fiszek Pytania dotyczą Polski w dwudziestoleciu międzywojennym - test, daty
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 28168 razy
Pierwszą stację Polskiego Radia otwarto w Warszawiew roku:
1921
1923
1926
1928
1926
Ignacy Daszyński był:
komunistą i prezesem Partii Robotniczej Polski
członkiem Centrolewu, późniejszym jej prezesem
socjalistą i prezesem Tymczasowego Rządu Ludowego RP
konserwatystą i prezesem PKL
socjalistą i prezesem Tymczasowego Rządu Ludowego RP
Pierwszym miastem, które po I wojnie światowej odzyskało niepodległość jest:
Kraków
Lublin
Białystok
Poznań
Kraków
Zamachu na Gabriela Narutowicza dokonał
Stanisław Wojciechowski
Eligiusz Niewiadomski
Maciej Rataj
Wojciech Trąmpczyński
Eligiusz Niewiadomski
Preprowadził bardzo istotną refolmę skarbu w 1924:
Stanisław Grabski
Wojciech Grabski
Józef Grabski
Władysław Grabski
Władysław Grabski
Wojna celna z Niemcami trwała w latach:
1926-1930
1924-1927
1928-1936
1925-1934
1925-1934
Awangarda Krakowska zrzeszona by.ła wokół pisma:
Przegląd Powszechny
Skamander
Zwrotnica
Czas
Zwrotnica
Przedstawicielami Polski na konferencji wersalskiej byli:
Roman Dmowski, Ignacy Paderewski
Jędrzej Moraczewski, Roman Dmowski
Ignacy Paderewski, Stanisław Wojciechowski
Stanisław Wojciechowski, ROman Dmowski
Roman Dmowski, Ignacy Paderewski
Bitwę pod Skoczowem (29 styczeń 1919)i Kieżmarkiem (8 grudzień 1919) rozegraliśmy z :
Rosją
Ukrainą
Niemcami (Powstanie Wielkopolskie)
Czechosłowacją
Czechosłowacją
Pożyczka dillonowska wynosiła:
24 mld rubli w złocie
12 mln dolarów
21 mln dolarów
15 mld koron czechosłowackich
21 mln dolarów
Dowódzcą Polski podczas uderzenia znad Wieprzą (16 VIII 1920) był
Michaił Tuchaczewski
Władysław Sikorski
Siemion Budionny
Józef Piłsudski
Józef Piłsudski
Podczas walk ulicznych z 12-14 maja 1926 (zamach majowy) zginęło:
111 osób
920 osób
379 osób
444 osoby
379 osób
Niestabilność rządów II RP w latach 1918-1926 objawiała się tym, że mięliśmy:
14 gabinetów w 8 lat
12 gabinetów w 8 lat
15 gabinetów w 8 lat
13 gabinetów w 8 lat
13 gabinetów w 8 lat
Nowela która ustanawiała w Polsce rządy autorytarne uchwalona była w ....................... 1926 roku (dzień i miesiąc):
23 kwiecień
2 sierpień
11 listopad
17 marzec
2 sierpień
podczas wyborów brzeskich Sanacja zdobyła;
55 % głosów
51 % głosów
67 % głosów
75 % głosów
55 % głosów

Powiązane tematy

#20leciemiedzywojenne #daty

Inne tryby