Fiszki

63 Pytania ze Starożytnej Grecji

Test w formie fiszek Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
Ilość pytań: 63 Rozwiązywany: 84396 razy
Najdawniejsze cywilizacje greckie to:
kreteńska i mykeńska
trojańska i peloponeska
achajska i dorycka
ateńska i spartańska
żadna z ww. odpowiedzi nie jest poprawna
ateńska i spartańska
Początki cywilizacji uznanych za greckie to lata ok.:
2000p.n.e. (związane jest to z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.
800 p.n.e.
2000 n.e
1500 p.n.e.
2000p.n.e. (związane jest to z powstaniem najstarszej na tym terenie kultury - kultury minojskiej - od legendarnego Minosa.
Ustaw właściwą kolejność:
1
epoka archaiczna
2
epoka klasyczna
3
epoka hellenistyczna
"Wielka kolonizacja" oznacza:
podbój Attyki przez Spartę
tworzenie nowych miast - państw greckich od M. Czarnego po Afrykę i od Syrii po Płw. Iberyjski
zajmowanie przez Spartan Płw. Peloponeskiego
podbój przez plemiona Dorów, Jonów i Achajów płw. Bałkańskiego
tworzenie nowych miast - państw greckich od M. Czarnego po Afrykę i od Syrii po Płw. Iberyjski
"Wielka kolonizacja" nastąpiła :
od VIII do VI w. p.n.e.
od VI do IV w. p.n.e.
od X do VIII w. p.n.e.
od XII do X w. p.n.e.
od VIII do VI w. p.n.e.
Największe terytorialnie państwo greckie to:
Sparta
Korynt
Ateny
Argos
Ateny
Po likwidacji monarchii w Atenach wprowadzono ustrój arystokratyczny, słowo to oznacza:
rządy najlepszych
rządy wszystkich
rządy najmądrzejszych
rządy najbogatszych
rządy najlepszych
NAJWYżSZą władzą w Atenach po reformie Klejstenesa były:
Areopag i kolegium archontów
Zgromadzenie Ludowe (eklezja) i Rada Pięciuset
Areopag i Rada Czterystu
Zgromadzenie Ludowe i sąd skorupkowy
Zgromadzenie Ludowe (eklezja) i Rada Pięciuset
Reforma Klejstenesa oznaczała:
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
oddanie władzy najbogatszym
likwidację niewolnictwa za długi
spisanie zwyczajowego, okrutnego prawa
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
Reforma Drakona oznaczała:
oddanie władzy najbogatszym
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
spisanie prawa zwyczajowego, w celu ograniczenia samowoli w jego interpretowaniu
likwidację niewolnictwa za długi
spisanie prawa zwyczajowego, w celu ograniczenia samowoli w jego interpretowaniu
Reforma Solona oznaczała:
strząśnięcie długów
oddanie władzy najbogatszym
likwidację kamieni dłużnych
spisanie zwyczajowego, okrutnego prawa
podział społ.na 4 klasy majątkowe - co zapoczątkowało timokrację
oddanie władzy wszystkim wolnym obywatelom
likwidację niewolnictwa za długi
strząśnięcie długów
likwidację kamieni dłużnych
podział społ.na 4 klasy majątkowe - co zapoczątkowało timokrację
likwidację niewolnictwa za długi
Reforma Peryklesa oznaczała:
likwidację niewolnictwa za długi
rozkwit demokracji
oddanie władzy najbogatszym
spisanie zwyczajowego, okrutnego prawa
rozkwit demokracji
Rada Starszych w Sparcie nazywana była:
Eklezją
Geruzją
Apellą
Areopagiem
Geruzją
Powstanie jońskie datujemy na:
499?494 p.n.e.
493 - 480 p.n.e
492 - 490 p.n.e
żadna z w.w. odpowiedzi nie jest poprawna
499?494 p.n.e.
Reforma Drakona w Atenach nastąpiła w roku:
721 p.n.e.
621 p.n.e.
571 p.n.e.
594 p.n.e
621 p.n.e.