Fiszki

Quo Vadis

Test w formie fiszek Quo Vadis, test sprawdzający znajomość lektury Henryka Sienkiewicza.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 550818 razy
Jakie zdarzenie rozpoczyna fabułę Quo Vadis?
od rozmowy Petroniusza z Pomponią Grecyną
od wizyty Petroniusza w willi Aulusa
od sceny walki rzymskich legionów z plemieniem Swebów
od spotkania Petroniusza z Markiem Winicjuszem
od spotkania Petroniusza z Markiem Winicjuszem
Czyje domostwo określa Petroniusz jako dziwne?
Seneki
Aulusa Placjusza
Marka Winicjusza
Nerona
Aulusa Placjusza
Jak zareagował Aulus na żądanie Kajusza Hasty o wydanie Ligii cezarowi?
starał się uprosić centuriona o przekazanie Ligii kilka dni później
wykonał rozkaz bez najmniejszych obiekcji
stanowczo odmówił wydania Ligii i zagroził Kajuszowi pojedynkiem
wykonał rozkaz, choć było po nim widać że był zły i rozżalony
wykonał rozkaz, choć było po nim widać że był zły i rozżalony
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Po odmówieniu audiencji przez Nerona, Aulus spotkał się z Winicjuszem.
2. Seneka poinformował Aulusa, żeby ten nie zdradzał Neronowi jak ważna jest dla niego Ligia bo wtedy nigdy jej nie odzyska.
3. Petroniusz określał dom cezara domem publicznym.
4. Kajusz Hasta po doprowadzeniu Ligii do pałacu Cezara, przekazał ją pod opiekę Akte.
5. Winicjusz powrócił niedawno do Rzymu z Brytanii.
1. Seneka poinformował Aulusa, żeby ten nie zdradzał Neronowi jak ważna jest dla niego Ligia bo wtedy nigdy jej nie odzyska.
2. Petroniusz określał dom cezara domem publicznym.
3. Kajusz Hasta po doprowadzeniu Ligii do pałacu Cezara, przekazał ją pod opiekę Akte.
Którzy święci występują w fabule Utworu?
św. Piotr
św. Paweł z Tarsu
św. Mateusz Ewangelista
św. Jan Apostoł
św. Piotr
św. Paweł z Tarsu
Z jakiego rodu pochodziła Ligia?
z plemienia Wandalów
z plemienia Galów
z plemienia Ligów
z plemienia Weletów
z plemienia Ligów
Kto porwał Ligię z orszaku, którym podróżowała do domu Marka Winicjusza?
Atacyn
Chilon
Ursus
Gulo
Ursus
Przez jaki kamień spoglądał na gości uczty Neron?
diament
topaz
szmaragd
rubin
szmaragd
Czym było "poławianie pereł"?
określeniem Petroniusza na nieudolną grę Nerona na lutni
wyrywaniem zębów nieposłusznym niewolnikom
polowaniami na zbiegłych niewolników
zabawą polegającą na łapaniu nocą kobiet
zabawą polegającą na łapaniu nocą kobiet
Kto poinformował Winicjusza o tym, że Ligia jest chrześcijanką?
Chilon
Aulus Placjusz
Petroniusz
Akte
Akte
Ile razów wymierzył Petroniusz Eunice?
dwadzieścia
trzydzieści
piętnaście
dwadzieścia pięć
dwadzieścia pięć

Miała być jednak bita w taki sposób, by nie uszkodzić skóry.

Które zdania dotyczące Chilonidesa są prawdziwe?
1. Osobą, która według Eunice była w stanie odnaleźć Ligię po porwaniu był Chilon Chilonides.
2. Eunice otrzymała od Chilonidesa amulet na odwzajemnienie miłości.
3. Chilonides przedstawił się Petroniuszowi jako lekarz i wróżbita.
4. Chilonides pochodził z Aleksandrii.
5. Umiera uduszony przez Ursusa, gdy próbuje podstępem uprowadzić Ligię.
1. Osobą, która według Eunice była w stanie odnaleźć Ligię po porwaniu był Chilon Chilonides.
2. Eunice otrzymała od Chilonidesa amulet na odwzajemnienie miłości.
Uzupełnij zdanie.
Po
. . . . . . . .
chorobie zmarła córka Nerona -
. . . . . . . .
. Cezar po jej śmierci przez
. . . . . . . .
nic nie jadł. Senatorowie podczas obrad ogłosili, że zmarłe dziecko dziecko było
. . . . . . . .
.
Po tygodniowej chorobie zmarła córka Nerona - Augusta. Cezar po jej śmierci przez dwa dni nic nie jadł. Senatorowie podczas obrad ogłosili, że zmarłe dziecko dziecko było boginią.
Do zabicia kogo nakłanał Chilon Winicjusza, by mógł spokojnie ukończyć poszukiwania Ligii?
Krypsusa
Ursusa
Linusa
Glaukusa
Glaukusa
Kogo rzymski lud określał słowami "Flava coma"?
Akte
Poppeę Sabinę
Ligię
Pomponię Grecynę
Poppeę Sabinę
Jakie imię przyjął na chrzcie Ursus?
Urban
Połącz miejsce z wydarzeniem
Laurentum
miejsce postoju Nerona i lokalizacja willi Poppei
Wielki Cyrk
miejsce, z którego rozprzestrzenił się pożar miasta
Zatybrze
rzymska dzielnica biedoty
Ostrianum
rzymski cmentarz
Forum Romanum
główny plac Rzymu
Kogo z powodu możliwości oglądania pożogi i zguby rodzimego miasta Neron nazwał szczęśliwym człowiekiem?
Senekę
Homera
Petroniusza
Priama
Priama