Fiszki

Fizyka - test abcd 120 pytań

Pytanie 1
Pęd ciał jest niezależny od jego (pytanie sporne)
Pokaż odpowiedź
Pytanie 2
Mała stalowa kulka pływa w pojemniku z rtęcią wypełnionym do połowy. Kiedy do pojemnika zostaje dolana woda to:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 3
Aby wyznaczyć masę planety o promieniu równym promieniowi Ziemi astronauta upuszcza spoczywające początkowo ciało. Kiedy ciało uderza w powierzchnię jego prędkość jest 4x większa od prędkości jaką uzyskałoby po upuszczeniu z takiej samej wysokości na Ziemi. Ile razy masa planety jest większa od masy Ziemi?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 4
Cząstka 1 naładowana ładunkiem q1 oraz cząstka 2 naładowana ładunkiem q2 leżą na tej samej osi X. Położenie cząstki 1 x = alfa a cząstki 2 x=2alfa. Aby siła działająca na trzecią naładowaną cząstkę umieszczoną w x = 0 była zerowa q1 i q2 musi łączyć zależność „q2=”:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 5
Praca potrzebna do zatrzymania poruszającego się obiektu jest równa:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 6
Pole elektryczne wywiera na dipol moment siły wtedy i tylko wtedy, jeżeli:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 7
Pojęcie natężenia pola elektrycznego związane jest bezpośrednio z:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 8
W jednorodnej cieczy pozostającej w spoczynku:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 9
Blok o ciężarze 390N jest ciągnięty po poziomej płaszczyźnie za pomocą siły F. skierowanej ku górze pod takim kątem, że jej składowe pionowa i pozioma wynoszą odpowiednio 3/5F i 4/5F. Współczynnik tarcia kinetycznego jest równy 0.4, a ciało porusza się ze stałą prędkością. Wartość siły F wynosi: (na 100% jest dobrze)
Pokaż odpowiedź
Pytanie 10
Interferencja w pełni konstruktywna dwóch fal sinusoidalnych zachodzi, gdy:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 11
Samochód jedzie na północ ze stałą prędkością. W pewnej chwili przejeżdża przez grudkę błota, które przylepia się do opony. Przyspieszenie początkowe tej grudki w momencie oderwania się od podłoża jest:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 12
Siła działająca na cząstkę jest zachowawcza, jeżeli
Pokaż odpowiedź
Pytanie 13
Dwa koła toczą się obok siebie z tą samą prędkością. Promień koła jest 2x większy niż koła 1. Prędkość kątowa koła drugiego jest:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 14
Fala stojąca powstaje jako wynik interferencji dwóch biegnących fal sinusoidalnych, każdej o częstotliwości 100Hz. Odległość pomiędzy 2 a 5 węzłem wynosi 60cm. Długość fali dla każdej z 2 biegnących fal wynosi zatem:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 15
Cztery cząstki poruszają się wzdłuż osi X. Ich położenia (w metrach) w funkcji czasu są dane przez zależności: 1: x(t)=3.5 – 2.7t3; 2: x(t)=3.5 + 2.7t3 ; 3: x(t)=3.5 + 2.7t2 ; 4: x(t)=3.5 – 3.4t - 2.7t2 Które z nich poruszają się ze stałym przyspieszeniem?
Pokaż odpowiedź
Pytanie 16
Poprzeczna fala biegnąca w strunie ma częstotliwość 100Hz, długość fali 0.04m i amplitudę 2mm. Maksymalne przyspieszenie punktów na strunie (wyrażone w m/s2) wyniesie:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 17
Siła zachowawcza jest tylko jeżeli:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 18
Elektron porusza się w płaszczyźnie kartki po torze kołowym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W środku okręgu powstaje wtedy pole magnetyczne skierowane
Pokaż odpowiedź
Pytanie 19
Drabina opiera się o ścianę, aby drabina mogła pozostawać w takiej pozycji:
Pokaż odpowiedź
Pytanie 20
jeżeli samochód jadący z prędkością v0 pokonuje zakręt o promieniu R na granicy poślizgu. Jeżeli jego prędkość zmaleje 3x to promień najciaśniejszego zakrętu jaki może pokonać samochód na tej drodze wyniesie
Pokaż odpowiedź