Fiszki

Prince2

Test w formie fiszek Foundation
Ilość pytań: 225 Rozwiązywany: 92006 razy
Który fakt jest prawdziwy w odniesieniu do Nadzoru Projektu, a nie jest prawdziwy w odniesieniu do nadzoru jakości?
Niezależny od Kierownika Projektu
Odpowiada za monitorowanie przebiegu projektu
Odpowiada za przeglądy projektu pod kątem zgodności ze standardami firmowymi
Mianowany jako część zespołu zarządzania projektem
Mianowany jako część zespołu zarządzania projektem
Która rola jest odpowiedzialna za zezwolenie na wykonanie i za monitorowanie prac do wykonania oraz za podejmowanie działań korygujących w trakcie etapu?
Nadzór ProjektuKierownik Zespołu
Kierownik Projektu
Wsparcie Projektu
Kierownik Zespołu
Kierownik Projektu
Wskaż słowa, których brakuje w następującym zdaniu. "Przeznaczeniem procesu [ ? ] jest stworzenie solidnych podstaw dla projektu, pozwalających organizacji zrozumieć jakie prace należy wykonać w celu dostarczenia produktów projektu. "
Przygotowanie Projektu
Zarządzanie Końcem Etapu
Inicjowanie Projektu
Zarządzanie Strategiczne Projektem
Inicjowanie Projektu
Co jest przeznaczeniem procesu Zarządzanie Dostarczaniem Produktów?
Zapewnia połączenie pomiędzy pracą Kierownika Projektu i Komitetem Sterującym
Koncentruje się na dostarczaniu korzyści w trakcie etapu
Zarządza powiązaniami pomiędzy Kierownikiem Projektu a Kierownikiem(-ami) Zespołu(-ów)
Śledzi postępy etapu za pomocą Raportów z Punktów Kontrolnych
Zarządza powiązaniami pomiędzy Kierownikiem Projektu a Kierownikiem(-ami) Zespołu(-ów)
Co jest celem procesu Zamykanie Projektu?
Zapewnienie, że wszystkie korzyści zostały osiągnięte
Zweryfikowanie, czy wszystkie produkty projektu zostały zaakceptowane przez użytkowników
Przygotowanie do ostatniego etapu projektu
Wychwycenie oczekiwań jakościowych klienta
Zweryfikowanie, czy wszystkie produkty projektu zostały zaakceptowane przez użytkowników
Którą korzyść daje oparcie projektu na zasadzie „zarządzania z wykorzystaniem tolerancji”?
Jasność co projekt dostarczy, dlaczego, kiedy i kto to zrobi
Efektywne i ekonomiczne wykorzystanie czasu kadry kierowniczej
Zapewnia wspólny język
Promuje spójność prac w projekcie oraz mobilność personelu
Efektywne i ekonomiczne wykorzystanie czasu kadry kierowniczej
Co jest zalecane, jako możliwy typ reakcji na ryzyko dla szansy?
Przeniesienie
Redukowanie
Odrzucenie
Plan rezerwowy
Odrzucenie
Który temat zapewnia informacje o tym, co jest potrzebne, jak to zostanie osiągnięte i przez kogo?
Uzasadnienie Biznesowe
Jakość
Organizacja
Plany
Plany
Która z wymienionych cech NIE jest cechą projektu?
Ma czas trwania, który zwykle obejmuje okres dostarczenia oczekiwanych rezultatów i realizację wszystkich oczekiwanych korzyści
Organizacja tymczasowa powołana w celu wdrożenia produktów biznesowych
Angażuje osoby o różnych umiejętnościach, wprowadzające zmianę, która wpłynie na inne osoby poza zespołem
Ma większy poziom ryzyka niż zwykła działalność biznesowa
Ma czas trwania, który zwykle obejmuje okres dostarczenia oczekiwanych rezultatów i realizację wszystkich oczekiwanych korzyści
Który proces jest uruchamiany wnioskiem Kierownika Projektu o zainicjowanie projektu?
Zarządzanie Końcem Etapu
Inicjowanie Projektu
Zarządzanie Strategiczne Projektem
Przygotowanie Projektu
Zarządzanie Strategiczne Projektem
Wskaż słowa, których brakuje w następującym zdaniu. "Przeznaczeniem procesu Zarządzanie Końcem Etapu jest dostarczenie Komitetowi Sterującemu informacji wystarczających do zaakceptowania [?] dla następnego etapu. "
Raportu Nadzwyczajnego
Grup Zadań
Planu Etapu
Założeń Projektu
Planu Etapu
Przeznaczeniem którego tematu jest ustanowienie mechanizmu monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi?
Uzasadnienie Biznesowe
Zmiana
Postępy
Jakość
Postępy
Który temat zapewnia, że projekt jest korzystny, wykonalny i potrzebny?
Organizacja
Ryzyko
Postępy
Uzasadnienie Biznesowe
Uzasadnienie Biznesowe
Co jest jednym z sześciu aspektów efektywności projektu, którym trzeba zarządzać?
Dokładność
Zakres
Łatwość użycia
Niezawodność
Zakres
Który produkt stanowi „kontrakt” pomiędzy Kierownikiem Projektu a Komitetem Sterującym dotyczący projektu?
Dokumentacja Inicjowania Projektu
Założenia Projektu
Opis Produktu Projektu
Plan Projektu
Dokumentacja Inicjowania Projektu

Powiązane tematy

Inne tryby