Fiszki

Aleksander Jagiellończyk

Test w formie fiszek Test wiedzy o królu polskim z dynastii Jagiellonów - Aleksandrze Jagielończyku. Daty, wydarzenia.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 3130 razy
Bratem Aleksandra Jagiellończyka był król Polski który koronował się 1492 roku był nim ...
Jan Olbracht
W którym roku koronował sie na króla Polski ?(aleksander Jagiellończyk)
1501 r
W którym roku odbyła się unia w mielniku ?
1501 r
Czy akt mielnicki wprowadzono w życie ?
nie
Unia mielnicka którą grupę społeczną uprzywilejowywała ?
możnowładztwo
szlachte
możnowładztwo
W którym roku odbył sie sejm piotrkowski ?
1504 r
Według postanowienia sejmu piotrkowskiego król mógł nadawać, zastawiać i sprzedawać dobra koronne bez zezwolenia udzielonego na sejmie walnym ?
nie
wg. postanowień piotrkowskich zakazano łączenie z urzędem kanclerza i podkanclerzego innych wysokich godności duchowych i świeckich w państwie?
tak
W którym roku odbył się sejm radomski ?
1505 r
Co wprowadzał sejm radomski ?
konstytucję Nihil Novi
................-było to zebranie statutów i przywilejów szlachty, praw miejskich, częściowo przywilejów i statutów kościelnych obowiązujących w Królestwie.Nie była to kodyfikacja prawa, a jedynie jego zebranie w jednej księdze
statut łaskiego
Czy Aleksander Jagiellończyk miał potomków ?
nie
Gdzie pochowano zwłoki Aleksandra Jagiellończyka?
w podziemiach katedry wileńskiej
w podziemiach katedry wawelskiej
w podziemiach katedry gnieźnieńskiej
w podziemiach katedry wileńskiej