Trwa aktualizacja platformy Memorizer. W tym czasie niektóre elementy serwisu mogą być niedostępne. Prosimy o cierpliwość :)

Fiszki

Elektronika i Elektrotechnika

Test w formie fiszek Elektronika i elektrotechnika u pana profesora Giżewskiego
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 3753 razy
Silnik elektryczny indukcyjny to silnik zasilany:
prądem o przebiegu prostokątnym
prądem sinusoidalnie zmiennym
prądem stałym lub sinusoidalnie zmiennym
prądem stałym
prądem o przebiegu trójkątnym
prądem sinusoidalnie zmiennym
Jeżeli w trójfazowej sieci energetycznej U=115V jest wartością skuteczną napięcia każdej z faz, to wartości średnie napięcia międzyfazowego wynoszą:
199V
115V
0V
162V
281V
0V
Jeżeli w trójfazowej sieci energetycznej U=230V jest wartością skuteczną napięcia każdej z faz to wartość maksymalna napięcia międyfazowego wynosi:
0V
395V
563V
325V
230V
563V
W trójfazowej sieci energetycznej skonfigurowanej w gwiazdę napięcie dla poszczególnych faz przesunięte jest między sobą o kąt fazowy:
120
130
90
0
360
120
W trójfazowej sieci energetycznej skonfigurowanej w trójkąt, napięcie dla poszczególnych faz przesunięte jest między sobą o kąt fazowy:
360
90
130
120
0
120
Silnik trójfazowy połączony w gwiazdę pobiera moc:
3 razy mniejszą od silnika połączonego w trójkąt
pierwiastek z 3 większą od silnika połączonego w trójkąt
pierwiastek z 3 mniejszą od silnika połączonego w trójkąt
3 razy wiekszą od silnika połączonego w trójkąt
2 razy większą od silnika połączonego w trójkąt
3 razy mniejszą od silnika połączonego w trójkąt
Silnik elektryczny trój fazowy połączony w trójkąt pobiera moc:
3 razy większą od silnika połączonego w gwiazdę
pierwiastek z 3 razy większą od silnika połączonego w gwiazdę
3 razy mniejszą od silnika połączonego w gwiazdę
pierwiastek z 3 razy mniejszą od silnika połączonego w gwiazdę
3 razy większą od silnika połączonego w gwiazdę
Przetwornik analogowo-cyfrowy przekazuje sygnał z którkim odstępem czasowym t =100ms. Poprawne odczytanie sygnału jest możliwe, jeżeli najwyższa istotna harmoniczna spełnia warunek:
fn<=10Hz
fn>=5Hz
fn>=10Hz
fn=10Hz
fn<=5Hz
fn<=5Hz
24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy generuje napięcie w przedziale (0V=Umax) ziarno przetwornik wynosi 1mV. Zakres przetwarzania wynosi Umax:
16,78kV
112,14kV
4,26kV
56,2kV
16,78kV
Z jaką częstotliwością należy próbkować sygnał, jeżeli jego okres T=20ms, a n=7 jest jego najwyższą istotną harmoniczną
1400Hz
700Hz
350Hz
140Hz
700Hz
Częstotliwość graniczna filtru to częstotliwość, przy której:
wzmocnienie osiąga wartość minimalną
wzmocnienie osiąga wartość średnią
wzmocnienie utrzymuje się na stałej wartości
wzmocnienie spada o 3dB w stosunku do wzmocnienia maksymalnego
wzmocnienie osiągą wartość maksymalną
wzmocnienie spada o 3dB w stosunku do wzmocnienia maksymalnego
Głównym zadaniem zabezpieczenia różnicowo-prądowego jest:
informacje dla użytkowników o przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego natężenia prądu
ochrona sieci przed uderzeniem pioruna
sprawdzenie bilansu natężenia prądu w sieci
ochrona urządzenia przed przegrzaniem
ochrona użytkowników przed porażeniem
ochrona użytkowników przed porażeniem
Idealny wzmacniacz opracyjny charakteryzuje się współczynnikiem k:
k=1
k=1000
k=0
k=nieskończoność
k=100
k=nieskończoność