Fiszki

MCHTR-PPW

Test w formie fiszek To czego należy unikać w życiu.
Ilość pytań: 103 Rozwiązywany: 8144 razy
Najbardziej typowe zastosowania przetworników inkrementalnych pojemnościowych to
suwmiarki
obrabiarki
mikroskopy i projektory
współrzędnościowe maszyny pomiarowe
suwmiarki
W metodzie rozogniskowania wykorzystuje się
astygmatyzm
kolimację wiązki
achromatyzm
astygmatyzm
Niedokładność pomiaru interferometrycznego długości w przeważającej mierze zależy od
niedokładności interpolacji sygnałów wyjściowych interferometru
niedokładności wyznaczenia temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza
niedokładności wyznaczenia długości fali światła w próżni użytego lasera
niestabilności częstotliwości promieniowania użytego lasera
niedokładności wyznaczenia temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza
Który pomiar jest dokładniejszy
skaningowy
punktowy
punktowy
Najmniejszy okres wzorców stosowanych w przetwornikach inkrementalnych z czytnikiem interferencyjnym to ok
10 - 100 µm
0,5 - 1 µm
0,1 - 0,5 µm
1 - 10 µm
0,5 - 1 µm
Absolutne pomiary długości umożliwiają wzorce
induktosynowe
kodowe
magnetyczne
kodowe
Jakie łożyskowanie występuje w układach przesuwnych WMP?:
ślizgowe
aerostatyczne
toczne
aerostatyczne
Z jakiej minimalnej liczby punktów można wyznaczyć wymiary elementu walcowego (nie mylić z matematyczną liczbą punktów)?
4
8
2
6
8
Wykorzystując metodę rozogniskowania w momencie zogniskowania wiązki laserowej na powierzchni testowanej plamka świetlna od niej odbitego wytworzona na fotodiodzie kwadrantowej:
jest kołowa
ma największą moc
znajduje się w jej środku
jest kołowa
Maszyna o zakresie pomiarowym 12m to maszyna konstrukcji
portalowej
mostowej
wysięgnikowej
wspornikowej
mostowej
Sygnał z głowicy impulsowej w pomiarach współrzędnościowych powoduje w pierwszej kolejności
zatrzymanie ruchów układów przesuwnych maszyny
zmianę kierunku ruchów układów przesuwnych
odczytanie współrzędnych lokalizowanego punktu
odczytanie współrzędnych lokalizowanego punktu
Wymiar obiektu wyznaczony metodą cienia z wykorzystaniem detektora PSD wyznaczony jest w postaci
przemieszczenia skanera
różnicy napięć fotodetektora
czasu przesunięcia fotodetektora
różnicy napięć fotodetektora
Maksymalne zakresy pomiarowe przetworników inkrementalnych pojemnościowych są rzędu
100 mm
10 mm
2000 mm
2000 mm
Okres prążków Mory zależy od
pozostałe odpowiedzi
kąta pochylenia linii wzorca i przeciw-wzorca
różnicy okresów wzorca i przeciw-wzorca
pozostałe odpowiedzi
Spełnienie zasady Abbego w pomiarach przemieszczeń (długości) konieczne jest ze względu na
niedokładności prowadzenia ruchomego elementu w trakcie pomiaru
tzw. błąd kosinusowy
pozostałe odpowiedzi
niepokrywanie się kątowe osi wzorca i osi pomiaru
niedokładności prowadzenia ruchomego elementu w trakcie pomiaru

Powiązane tematy

#ppw #dobosz

Inne tryby