Test z odpowiedziami

Arktyka

Pytanie 1
Jak nazywa się podwodny grzbiet przechodzący pod biegunem
Pytanie 2
Zaznacz morza znajdujące się w Arktyce
Pytanie 3
Na jakim Archipelagu Polska prowadzi badania naukowe
Pytanie 4
Przez który z wymienionych krajów nie przechodzi koło podbiegunowe
Pytanie 5
Dokończ zdania
Dalej
Pozostała 1 strona