Pytania i odpowiedzi

Arktyka

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Do konursu
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1617 razy
Pytanie 1
Jak nazywa się podwodny grzbiet przechodzący pod biegunem
Łomonosowa
Pytanie 2
Zaznacz morza znajdujące się w Arktyce
Beringa
Ochockie
Barentsa
Pytanie 3
Na jakim Archipelagu Polska prowadzi badania naukowe
Spitsbergen
Pytanie 4
Przez który z wymienionych krajów nie przechodzi koło podbiegunowe
Islandia
Pytanie 5
Dokończ zdania
Pytanie 6
Największy fjord świata to
Scoresby Sund
Pytanie 7
Jaki % Grenlandii jest pokryty lodem
85
Pytanie 8
Szacuje się, że stopienie lądolodu na Grenlandii podniosłoby ocean o
6-7 m
Pytanie 9
Zaznacz prawdziwe zdanie
Grenlandia nie należy do UE
Pytanie 10
Co jest najważniejszą gałęzią gospodarki Grenlandii
rybołówstwo

Powiązane tematy