Pytania i odpowiedzi

Arktyka

Pytanie 1
Jak nazywa się podwodny grzbiet przechodzący pod biegunem
Łomonosowa
Pytanie 2
Zaznacz morza znajdujące się w Arktyce
Barentsa
Beringa
Ochockie
Pytanie 3
Na jakim Archipelagu Polska prowadzi badania naukowe
Spitsbergen
Pytanie 4
Przez który z wymienionych krajów nie przechodzi koło podbiegunowe
Islandia
Pytanie 5
Dokończ zdania
Im bliżej bieguna tym dzień polarny jest : dłuższy
Inna określenie Eskimosa to: Innuita
Pytanie 6
Największy fjord świata to
Scoresby Sund
Pytanie 7
Jaki % Grenlandii jest pokryty lodem
85
Pytanie 8
Szacuje się, że stopienie lądolodu na Grenlandii podniosłoby ocean o
6-7 m
Pytanie 9
Zaznacz prawdziwe zdanie
Grenlandia nie należy do UE
Pytanie 10
Co jest najważniejszą gałęzią gospodarki Grenlandii
rybołówstwo

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.