Pytania i odpowiedzi

Arktyka i mapa etap tejonowy

Pytanie 1
Punkt C leży
na przełęczy
Pytanie 2
Dopisz nazwy mórz do liter
A: Barentsa
B: Norweskie
C: Grenlandzkie
D: Baffina
E: Karskie
Pytanie 3
Mapa Zagłębia Ruhry jest przedstawiona za pomocą dwóch metod, wybierz je z podanych obok
zasięgów
sygnaturowa
Pytanie 4
Jaki typ klimatu umiarkowanego przedstawia ten wykres
kontynentalny
Pytanie 5
Punkt D względem punktu C jest położony w kierunku
południowo - wschodnim
Pytanie 6
Przyporządkuj liczby z wyspami
1
Nowa Ziemia
2
Ziemia Ellesmera
3
Svalbard
4
Wyspa Wiktorii
5
Wy Nowosyberyjskie
6
Ziemia Północna
Pytanie 7
Dopisz obok zdania P - prawda lub F -fałsz
Europejską Arktykę oblewa ciepły prąd morski: P
W Oceanie Arktycznym krąży prąd morski zimny: P
Lofoty w Norwegii leżą na północ od koład podbiegunowego: P
Svalbard to inaczej Spitsbergen: P
Pytanie 8
Zamieszczone zdjęcie pokazuje jedyny czynny wulkan w Arktyce Bereenberg, na wyspie
Jan Mayen
Pytanie 9
Największe miasto poza kołem podbiegunowym to
Murmańsk
Pytanie 10
Najniższe notowane temperatury w Arktyce są
W kontynentalnej częsci Syberii

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.