Pytania i odpowiedzi

cvnccn

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. cb
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 1217 razy
Pytanie 1
Warrant to:
Kwit składowy
Pytanie 2
Konosament żeglugi śródlądowej jest:
Zbywalny i niezbywalny
Pytanie 3
Akredytywa może być otwierana na rzecz dostawcy:
Jednego
Pytanie 4
Płatność rewolwingowa obowiązuje przy dostawach:
Seryjnych
Pytanie 5
Standby:
Gwarancja bankowa
Pytanie 6
Rozliczenia clearingowe wymagają zapłaty w:
Mocnej walucie i dewizach
Pytanie 7
Switch umożliwia:
Płatność barterem i gotówką
Pytanie 8
Transakcje w rachunku otwartym:
Nie są zabezpieczone
Pytanie 9
Ryzykiem dla eksportera w inkasie jest odmowa:
Wykupienia
Pytanie 10
Płatność Back-to-back realizowana jest:
Na podstawie akredytywy otwartej
Pytanie 11
Rachunek Nostro to rachunek:
U zagranicznych korespondentów, którymi nasz bank dysponuje
Pytanie 12
Polecenie zapłaty służy do regulowania zobowiązań z tytułu wszelkich rozliczeń:
Bez względu na kwotę zobowiązania
Pytanie 13
Akredytywa może być otwarta tylko na rzecz:
Jednego dostawy, z tym, że jednostka gospodarcza może tworzyć kilka akredytyw dla różnych dostawców
Pytanie 14
Warunkiem płatności w rachunku otwartym jest, że
Wymiana dokumentów pomiędzy stronami następuje bez pośrednictwa banków
Pytanie 15
Umowa handlowa w clearingu dwustronnym określa:
Kontyngenty towarów będących przedmiotem handlu

Powiązane tematy