Powtórzenie: 16L Kol 1 z prezentacji

16L kol1

Inne, powtórzenie. 43 pytań.

[RFC 1925] W jakim systemie operacyjnym był zaimplementowany „evil bit”?
FreeBSD
[RFC 1925] Jaka technologia umożliwia klientowi otrzymanie gwarantowanej energii elektrycznej w różnych lokalizacjach:
VPN
[RFC 1925]Jaką wartość może przyjmować Null Packet?:
""
[RFC 2473]Naturalnym ograniczeniem liczby zagnieżdżonych tuneli IPv6 jest:
Maksymalny rozmiar pakietu IPv6
[RFC 2473] Do przenoszenia informacji o błędach w tunelu IPv6 wykorzystywany jest:
Protokół ICMP
[RFC 2473] Tunel IPv6 jest :
Jednokierunkowy, ale istnieje możliwość uzyskania tunelowania dwukierunkowego poprzez konfigurację dwóch tuneli jednokierunkowych
[RFC 2508] W jaki sposób w RFC2508 osiągamy kompresję nagłówków?
stosując oba powyższe mechanizmy
[RFC 2508] Jednym z głównych założeń kompresji nagłówku RTP jest:
różnica drugiego rzędu wynosi zero
[RFC 2508] Jaki typ ramki jest zapisywany w pamięci odbiornika w celu dekompresji następnych ramek?
FULL_HEADER
[RFC 2617 ] W jaki sposób przesyłane jest hasło w basic authentication:
w sposób jawny
[RFC 2617] Na jakie ataki jest wrażliwe uwierzytelnienie Digest:
Man in the middle
[RFC 2617] Co to jest uwierzytelnienie:
sprawdzenie czy użytkownik jest tym, za kogo się podaje
[RFC 4330] Z jaką dokładnością można zapisać czas za pomocą NTP?
Pikosekund
[RFC 4330] Do czego służy wiadomość Kiss of Death?
Poinformowaniu klientów o nadmiernym obciążeniu serwera.
[RFC 4330] W którym roku skończy się zakres formatu czasu stosowanego w NTP?
2036
[RFC 5985] Parametr „code” zawiera:
Kod błędu, który wystąpił podczas próby zlokalizowania urządzenia
[RFC 5985] Lokalizacja przez wartość (by value) skutkuje:
Wygenerowaniem i wysłaniem dokumentu PIDF-LO
[RFC 5985] Otrzymanie błędu cannotProvideLiType oznacza, że:
LIS nie jest w stanie wysłać LI typu określonego w zapytaniu
[RFC 7033] Ile może byd parametrów resource w jednym zapytaniu GET Webfinger?
Jedno
[RFC 7033] Pole Access-Control Allow Origin w odpowiedzi serwera Webfinger mówi o:
Zezwoleniu serwera na dostęp do danych webfinger

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.