Powtórzenie: 16L Kol 1 z prezentacji

16L kol1

Inne, powtórzenie. 43 pytań.

[RFC 7033] Response w Webfinger przyjmuje postad:
JRD
[RFC 7413] Ile pełnych RTT pozwala zaoszczędzić użycie TFO względem 3WHS?
1
[RFC 7413] Co jest prawdą o Fast Open Cookie w TFO?
Zapewnia bezpieczeństwo podczas wymiany danych podczas 3WHS.
[RFC 7413] Jaka jest najprostsza i zalecana implementacja tworzenia Fast Open Cookie?
Obliczanie AES z adresu IP klienta.
[RFC 7415] Ile maksymalnie parametrów związanych z kontrolą przeciążeń ma nagłówek Via?
4
[RFC 7415]Jaka sytuacja zajdzie w systemie jeśli serwer ustali parametry oc=0 i oc-validty=1000?
Żądania nie będą napływać
[RFC 7415] Jaka jest całkowita pojemność wiadra w algorytmie „leaky bucket” bez obsługi priorytetów?
T+TAU
[RFC 7458] Czym jest EAP - Extensible Authentication Protocol?
Framework’iem do uwierzytelniania
[RFC 7458] Czy żądanie EAP AKA-Challenge w procesie uwierzytelniania EAP-AKA, IEEE 802.1X jest?
Wymagane
[RFC 7458] Który z atrybutów służy wybraniu wielu połączeń do APN?
AT_VIRTUAL_NETWORK_REQ
[RFC 6076] Jaki przedział kodów odpowiedzi dialogu SIP informują o przekierowaniu żądania:
3XX
[RFC 6076] Czym różni się parametr SEER od SER?
Wyklucza wpływ indywidualnego użytkownika docelowego
[RFC 6076] Jaką rolę w protokole SIP pełni Proxy Server
Przekierowuje zapytania do kolejnego komponentu lub urządzenia końcowego
[RFC 5470] IPFIX Messages są wysyłane:
żadne z powyższych
[RFC 5470]Protokół IPFIX jest wykorzystywany do:
do obu powyższych
[RFC 5470] Pomiędzy którymi elementami wymagane jest uwierzytelnienie:
IPFIX Device i Collector
[HTML] W celu korzystania z funkcjonalności audio i video wymagany jest:
HTML 5
[HTML] Które z podanych NIE są językami programowania
HTML
[HTML] Który typ znacznika pozwala na skryptowe renderowanie kształtów? ( w miejsce ciapków należy wstawić <>)
'canvas'
[RFC 6349] Od czego zależy maksymalna osiągalna przepustowość?
Od TCP RWND I RTT
[RFC 6349] RTT oznacza
Minimalny czas wymagany do przesłania informacji od nadawcy i odebrania wiadomości zawierającej potwierdzenie
[RFC 6349] Jakie trzy podstawowe testy są wykonywane podczas badania przepustowości TCP
Wydajności, TTR, opóźnienia bufora

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.