Pytania i odpowiedzi

Elementy i układy elektroniczne Borat

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. for the win
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 1326 razy
Pytanie 1
Wzmocnienie napięciowe wzmacniacza operacyjnego jest ustalone poprzez dobór:
zewnętrznego rezystora w sprzężeniu zwrotnym
Pytanie 2
Jeśli zmniejszymy wzmocnienie układu wzmacniacza to jego pasmo przenoszenia częstotliwości:
pozostaje stałe
Pytanie 3
Wzmacniacz operacyjny to układ scalony:
analogowy, małej skali integracji
Pytanie 4
Wzmacniacz różnicowy jest zbudowany:
z tranzystorów połączonych emiterami
Pytanie 5
Wzmocnienie prądowe Układu Darlingtona tranzystorów bipolarnych równe jest wzmocnieniu:
iloczynowi wzmocnień tranzystorów
Pytanie 6
Wzmacniacz klasy – B:
wzmacnia jedną połowę sinusoidy sygnału
Pytanie 7
Inweterter to układ:
odwracający amplitudę sygnału
Pytanie 8
Typowe wartości stanów logicznych i napięcia zasilania układów TTL, to:
UOL = 0.2V, UOH = 3.5V, UCC = 5V
Pytanie 9
Moc tracona (wydzielana) w układach CMOS:
rośnie liniowo z f
Pytanie 10
Tyrystor może być załączony za pomocą:
impulu prądu bramki
Pytanie 11
Dla polaryzacji w kierunku zaporowym prąd diody pod wpływem wzrostu temperatury:
zmniejsza się o około 10%/K

Powiązane tematy