Pytania i odpowiedzi

BUUE 2

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test
Ilość pytań: 59 Rozwiązywany: 3535 razy
Pytanie 1
Próg odczuwania prądu rażeniowego przemiennego to:
0,5 mA
Pytanie 2
Mniej groźny od prądu rażeniowego przemiennego o częstotliwości 50Hz jest prąd:
stały nietętniący
przemienny o częstotliwości 3kHz
Pytanie 3
Jaki to układ sieci:
Pytanie 4
Który zestaw czasów wyłączania zasilania dopuszcza się w układzie TN o napięciu 230/400V?
0,4 s; 5s
Pytanie 5
W jakim układzie sieci nie wymaga się wyłączania zasilania przy pierwszym doziemieniu?
IT
Pytanie 6
W obwodzie SELV
Pytanie 7
Dla urządzeń II klasy ochronności:
Pytanie 8
Dla urządzeń II klasy ochronności:
można stosować wtyczki z tzw. stykiem ochronnym biernym
Pytanie 9
Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC wykrywa:
tylko prądy różnicowe przemienne
Pytanie 10
Przewód PEN (występuje on także w TN-C-S):
Pytanie 11
Do obudowy o symbolu IP44:
nie można włożyć palca
nie można włożyć drutu o średnicy 12,5mm
nie można włożyć drutu o średnicy 50mm
Pytanie 12
Który zestaw środków z niżej wymienionych to środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim w urządzeniach wysokiego napięcia?
Pytanie 13
W urządzeniach wysokiego napięcia stosuje się następujące środki ochrony przy uszkodzeniu:
uziemienie ochronne
Pytanie 14
Największe napięcie dotykowe rażeniowe dopuszczalne długotrwale w stacjach wysokiego napięcia wynosi:
80V
Pytanie 15
Czy dla słupa linii 110kV umiejscowionego w lesie określa się największe dopuszczalne napięcia dotykowe:
NIE

Powiązane tematy

#BUUE