Pytania i odpowiedzi

Używanie pojazdu

Pytanie 1
Kierujący samochodem osobowym powinien mieć przy sobie:
dokument stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu lub opłacenie składki ubezpieczenia OC
prawo jazdy
dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu
Pytanie 2
Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem osobowym wyposażonym w takie pasy dotyczy ( z wyjątkiem osób zwolnionych przepisami z ich użycia ):
wszystkich przewożonych osób
Pytanie 3
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:
przewozić na przednim siedzeniu dziecka do 12 lat (bez specjalnego fotelika)
rozpocząć jazdy, jeżeli nie wszystkie przewożone osoby zapięły pasy bezpieczeństwa - chyba, że są zwolnione z ich użycia
przewozić na przednim siedzeniu dziecka siedzącego w foteliku ochronnym tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną dla pasażera
Pytanie 4
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:
kierować pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
wysiadać z pojazdu, bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
otwierać drzwi pojazdu bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
Pytanie 5
Kierującemu samochodem osobowym nie wolno:
wjeżdżać na pas dzielący jezdnię
zaśmiecac lub zanieczyszczać drogę
holować pojazdu kierowanego przez osobę w stanie po spożyciu alkoholu
Pytanie 6
Opuszczając pojazd, kierujący:
powinien upewnić się, czy nie utrudni ruchu innym pojazdom
może zalecić pasażerom wyjście tylko od strony chodnika
Picture 5
Pytanie 7
Pojazd może zostać usunięty z drogi, gdy:
jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób
jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych
jego stan wskazuje, że nie jest używany
Picture 6
Pytanie 8
Pozostawiając samochód osobowy na drodze należy:
zabezpieczyć go przed możliwością uruchomienia przez osobę niepowołaną
zachować środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku
Pytanie 9
W tej sytuacji samochód osobowy zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela, ponieważ:
utrudnia ruch
zagrażabezpieczeństwu ruchu
Picture 8
Pytanie 10
Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół, jeżeli pozostawiono go w miejscu gdzie jest to zabronione i:
nie utrudnia ruchu oraz nie zagraża jego bezpieczeństwu
Picture 9
Pytanie 11
Kierować samochodem osobowym należy w sposób uwzględniający:
zasady kulturalnego zachowania się na drodze
rzeczywiste lub możliwe do przewidzenia zagrożenia
niedoświadczenie innych uczestników ruchu np. dzieci lub osób niepełnosprawnych
Pytanie 12
Nie można kierować samochodem osobowym, który:
nie posiada tablic rejestracyjnych
ma zakryte światła
ma zakryte lub częściowo niewidoczne tablice rejestracyjne
Pytanie 13
Kierujący pojazdem wysyłającym żółte sygnały błyskowe może nie stosować się do przepisów o:
zatrzymaniu i postoju
obowiązku jazdy przy prawej krawędzi jezdni
Pytanie 14
Kierujący samochodem osobowym nie powinien:
oddalać się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu
używać łańcuchów przeciwślizgowych na oponach, jeżeli droga nie jest pokryta śniegiem
pozostawiać pojazdu na parkingu z kluczykami w stacyjce
Pytanie 15
Kierującemu nie wolno używać pojazdu:
do ciągnięcia za nim osób np. na sankach lub nartach
powodującego nadmierny hałas
powodującego nadmierną emisję spalin do środowiska