Pytania i odpowiedzi

H'17

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. 123
Ilość pytań: 81 Rozwiązywany: 2158 razy
Pytanie 1
1. Gyraza DNA czerpie energię z:
a) ATP
Pytanie 2
2. Co powoduje uzyskiwanie przez białka struktury wyższorzędowe:
c) działaniem chaperonów
Pytanie 3
3. Wbudowywanie cystatioiny do chinonu powoduje powstawanie:
d) Feomelaniny
Pytanie 4
4. Prawidłową lokalizacje kolagenu przedstawia:
d) I - skora; II - chrząstka; IV - błony podstawne; V –łożysko
Pytanie 5
5. Kolagen przezbłonowy to:
d) XIII, XVII
Pytanie 6
6. Aminokwas nie będący alfa-aminokwasem potrzebny człowiekowi:
a) Tauryna
Pytanie 7
7. Kobieta została poddana badaniu krwi na czczo. Który z parametrów będzie podwyższony w stosunku do badania wykonanego po posiłku:
c) wolne kwasy tłuszczowe
Pytanie 8
8. Enzym wbudowujący jedną cząsteczkę tlenu do substratu a drugą do H2
d) Hydroksylaza prolinowa
Pytanie 9
9. Zaznacz zdanie prawdziwe:
c) Reduktaza HMG-CoA wykazuje dobowe wahania aktywności
Pytanie 10
10. Leki hamujące translację:
a) neomycyna, streptomycyna, kanamycyna, gentamycyna
Pytanie 11
11. Glikoliza:
a) jest głównym sposobem pozyskiwania energii u większości organizmów i zachodzi tak samo
Pytanie 12
12. Co hydrolizują MMP-7:
a) Kolagen typu IV, glikoproteiny, żelatynę
Pytanie 13
13. Hiperamonemia typu II - czego defekt
a) transkarbamoilazy ornitynowej
Pytanie 14
14. W reakcjach katalizowanych przez które enzymy powstają produkty, które stanowią źródło azotu w cyklu mocznikowym
c) transkarbamoilaza ornitynowa, syntetaza argininobursztynianowa
Pytanie 15
15. Ciała ketonowe:
b) nie są przetwarzane w wątrobie

Powiązane tematy

#123