Pytania i odpowiedzi

Anatomia EGZAMIN 2017

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 49 Rozwiązywany: 7489 razy
Pytanie 16
Do mięśni pierścienia rotatorów należą:
m. infraspinatus
m. subscapularis
m. teres minor
m. supraspinatus
Pytanie 17
Gałęzie a. facialis:
a. labialis superior
a. labialis inferior
a. submentalis
a. palatina ascendens
Pytanie 18
Złamanie collum chirurgicum może uszkodzić (Sobotta tom I str. 139):
n. axillaris
a.circumflexa humeri posterior
a. circumflexa humeri anterior
Pytanie 19
Zatoka jamista zawiera (Skawina „Czaszka” str. 60):
n. ophtalmicus
a. carotis interna
n. trochlearis
n. oculomotorius
Pytanie 20
Ductus deferens (Bochenek tom IV stary str. 259):
extraabdominal part (pars extraabdominalis) leży w obrębie scrotum
Pytanie 21
Arcus palmaris profundus:
utworzony jest przez a. radialis
Pytanie 22
W ligamentum hepatoduodenale przechodzą
ductus choledochus
Pytanie 23
Uszkodzenie rogów przednich rdzenia kręgowego (Fix str. 135-136, 142):
zanik mięśni
osłabienie siły mięśniowej
brak odruchów ścięgnistych
Pytanie 24
Przez foramen ischiadicum minus przechodzi (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 110):
n. pudendus
Pytanie 25
U pacjentki, będącej w ciąży, nastąpiło upośledzenie czucia w obrębie dolnej 1/3 powierzchni przyśrodkowej uda; należy podejrzewać uszkodzenie (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 173):
n. obturatorius
Pytanie 26
Hernia inguinalis medialis
przechodzi przez fossa inguinalis medialis oraz przez annulus inguinalis superficialis
Pytanie 27
Ograniczenia fossa infratemporalis (Skawina „Czaszka” str. 95-96 + Wikipedia):
przednie - maxilla
Pytanie 28
Do objawów uszkodzenia nervus glossopharyngeus zaliczamy (Fix str. 222 + Wikipedia):
zaburzenia mowy (“mowa nabiera dźwiękow nosowych”)
zaburzenia połykania
Pytanie 29
N. ulnaris (Skawina „Kończyna górna i dolna” str. 45-46):
Oddaje ramus dorsalis
Pytanie 30
Ganglion pterygopalatinum oddaje zazwojowe włókna przywspółczulne do (Skawina „Głowa i szyja” str. 176-178):
glandula submandibularis

Powiązane tematy