Pytania i odpowiedzi

bhp

Pytanie 1
Elementy składowe raportu: mocne strony zarządzania bezpieczeństwem
Pytanie 2
Wzorcowy skład osobowy zespołu: prezes spółki, jako organizator auditu
Pytanie 3
Podaj nazwy kwestionariuszy: Lista sprawdzająca system motywacyjny zakładu
Pytanie 4
Definicja i cele auditu bezpieczeństwa: okresowe przeglądy procesu zarządzania bezpieczeństwem Celem audytu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania
Pytanie 5
Definicja monotonii i monotypii
Monotonia
wykonywanie tych samych prac w tym samym otoczeniu
Monotypia
powtarzanie tych samych ruchów roboczych
Pytanie 6
Receptor
narząd organizmu lub częśc ciała człowieka, za pomocą którego odbieramy bodźce
Efektor
narząd organizmu lub część ciała cczłowieka, za pomocą którego sterujemy maszyną
Pytanie 7
Podaj różnicę między ergonomią a bhp
W bhp najważniejsze jest bezpieczeństwo podczas pracy, natomiast dla ergonomii równie ważny jest komfort pracy, zadowolenie oraz warunki sprzyjające samorealizacji
Pytanie 8
Wymień wybrane 4 elementy środowiska pracy oddziałujące na wnętrze człowieka: drgania i wibracje

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.