Powtórzenie: bhp

Inne, powtórzenie. 8 pytań.

Elementy składowe raportu: mocne strony zarządzania bezpieczeństwem
Wzorcowy skład osobowy zespołu: prezes spółki, jako organizator auditu
Podaj nazwy kwestionariuszy: Lista sprawdzająca system motywacyjny zakładu
Definicja i cele auditu bezpieczeństwa: okresowe przeglądy procesu zarządzania bezpieczeństwem Celem audytu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania
Definicja monotonii i monotypii
Monotonia
+
wykonywanie tych samych prac w tym samym otoczeniu
Monotypia
+
powtarzanie tych samych ruchów roboczych
Receptor
+
narząd organizmu lub częśc ciała człowieka, za pomocą którego odbieramy bodźce
Efektor
+
narząd organizmu lub część ciała cczłowieka, za pomocą którego sterujemy maszyną
Podaj różnicę między ergonomią a bhp
W bhp najważniejsze jest bezpieczeństwo podczas pracy, natomiast dla ergonomii równie ważny jest komfort pracy, zadowolenie oraz warunki sprzyjające samorealizacji
Wymień wybrane 4 elementy środowiska pracy oddziałujące na wnętrze człowieka: drgania i wibracje

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.