Pytania i odpowiedzi

Cukrzyca, hipolipemizujące, otyłoś, witaminy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 123 Rozwiązywany: 18117 razy
Pytanie 1
W kwasicy ketonowej należy dożylnie podać:
a Insulina krystaliczna
Pytanie 2
Przy długim stosowaniu insuliny może dojść do:
E. Wszystkie odpowiedzi prawidłowe
Pytanie 3
Glitazary to leki przeciwcukrzycowe o następującej charakterystyce działania
podwójni agonisci PPAR -α/PPAR-γ
Pytanie 4
Który z leków istotnie obniża stężenie wolnych kwasów tłuszczowych
Fibraty
Pytanie 5
Do działań niepożądanych kwasu nikotynowego nie należy
Hipoglikemia
Pytanie 6
Wskaż nieprawidłowe zdanie dotyczące gliptyn
Przyspieszają opróżnianie żołądka
Pytanie 7
Ezetimib
a i b
Pytanie 8
Liraglutyd
b c
Pytanie 9
Kwasy omega-3 są wskazane w
a b
Pytanie 10
Wzrost masy ciała
A B
Pytanie 11
Gliptyna fałsz:
kardiotoksyczność
Pytanie 12
Mechanizm hamowania lipaz żołądkowo-jelitowych został wykorzystany w terapii
Otyłości
Pytanie 13
W leczeniu otyłości pobudza się szlaki melanokortykotropowe w OUN za pomocą połączenia naltreksonu z:
Bupropionem
Pytanie 14
Podczas leczenia cukrzycy typu 2 stężenie insuliny we krwi obniża się po podaniu:
B C
Pytanie 15
Analog GLP-1 liraglutyd wykazuje następujące efekty działania:
C Działając bezpośrednio na receptory w mózgu wywołuje uczucie sytości

Powiązane tematy