Pytania i odpowiedzi

Astronomiczne podstawy geografii

Pytanie 1
Teoria .... została stworzona przez .... w .... wieku. Mówi ona o tym, że nieruchome/ma .... stanowi centrum Wszechświata. Wokół Ziemi krąży .... ciał niebieskich. Są to Kolejno .... .... .... .... Mars .... Saturn
Pytanie 2
Teoria .... została stworzona przez .... w .... wieku. Głosi ona, że w środku .... znajduje się nieruchoma/me .... Planety poruszają się po ....
Pytanie 3
Galaktyki mogą być: eliptyczne, spiralne, nieregularne
Galaktyka to zgrupowanie:: setek miliardów gwiazd, pyłów, materii międzygwiezdnej
W jej środkowej części znajduje się jądro które tworzy:: centralną wypukłość
inaczej ramiona galaktyki: dysk galaktyczny
przestrzeń wokół galaktyki to: halo galaktyczne
Poza galaktykami wypełnia przestrzeń Wszechświata i stanowi ... jego masy: ciemna materia, 90%
Galaktyki łączą się tworząc: gromady, supergromady
świat powstał w wyniku .... i miał miejsce ok ... lat temu: Wielkiego Wybuchu, 10-20 mld lat
Z niego powstała cała materia: z wodoru
Pytanie 4
Gwiazdy to..: kule gazowe
Są zbudowane z: wodoru, helu
W ich wnętrzu zachodzą ...: reakcje termojądrowe
Reakcje termojądrowe to: zamiana wodoru w hel
Reakcje te zachodzą z wydzielaniem ciepła są to więc reakcje: egzoenergetyczne
Pytanie 5
Droga Mleczna to
Galaktyka w której znajduje się Słońce ze swoimi planetami
Pytanie 6
Droga Mleczna ma średnice: 100 000 lat świetlnych
co to jest rok świetlny: odległość jaką światło pokonuje w ciągu roku z prędkością 300 000 km/s
Jak daleko znajduje się układ słoneczny od centralnej wypukłości: 30 000 lat świetlnych
Jak szybko układ słoneczny obraca się wokół środka galaktyki: 220 km/s
Ile trwa pełny obrót Układu Słonecznego wokół centralnej wypukłości: 240 mln lat
Jak dawno powstał Układ Słoneczny: około 4,6 miliarda lat temu
Pytanie 7
Ciała niebieskie w Układzie Słonecznym można podzielić na 3 kategorie: planety, planety karłowate, małe ciała Układu Słonecznego
Masa Słońca stanowi ... masy całego układu: 99,9%
Słońce stanowi równowartość ... mas Ziemi: 333 tyś
Średnica Słońca to ... średnic Ziemi: 190
odległość Słońca od Ziemi to: około 150 mln km
Drogę tę światło pokonuje w czasie: 8 minut i 20 sekund
zbudowane jest głównie z: wodoru, helu
Słońce liczy ... lat i jest w .... swojego życia: 4,5 mld lat, połowie
Temperatura w jego wnętrzu dochodzi do: 14 mln stopni
Temperatura na zewnątrz wynosi: 5,5 tyś stopni
Pytanie 8
Uszereguj
1. Słońce
2. Merkury
3. Wenus
4. Ziemia
5. Mars
6. Pas planetoid
7. Jowisz
8. Saturn
9. Uran
10. Neptun
Pytanie 9
1planety grupy ziemskiej
1Merkury, Wenus, Ziemia, Mars
1planety olbrzymy
1Jowisz, Saturn, Uran, Neptun
Merkury
powierzchnia pokryta kraterami powstałymi po uderzeniach meteorytów
Wenus
planeta podobnej wielkości co Ziemia ( siostrzana )
Ziemia
Piąta planeta co do wielkości
Mars
Rdzawe zabarwienie ( obecność tlenków żelaza)
Jowisz
Największa planeta ( jego masa = 2,5 mas wszystkich planet łącznie)
Saturn
Druga planeta co do masy i wielkości
Uran
turkusowa barwa ( domieszki metanu )
Neptun
najszybsze wiatry ( do 2000 km/h )
Pytanie 10
Temperatura powietrza wynosi 400 stopni po stronie oświetlonej, -170 stopni w cieniu: Merkury
Najwolniej obraca się wokół własnej osi ( dni też podać ): Wenus, 243 dni
Obrót tej planety odbywa się ze wschodu na zachód: Wenus
Temperatura w dzień 30 stopni, w nocy do -130 stopni: Mars
Najszybszy ruch obrotowy spłaszczenie duże przy biegunie: Jowisz
Szybki ruch wirowy - spłaszczenie: Saturn
Pytanie 11
Merkury, Saturn
bardzo rozrzedzona atmosfera
Wenus
bardzo silny efekt cieplarniany temp. ok 400-500 stopni)
Ziemia
błękitna planeta
Mars
charakterystyczne szerokie i długie kanały
Wielka Czerwona Plama ( ogromny wir )
Jowisz
nachylenie osi planety do płaszczyzny orbity 90 stopni ( toczy się wokół słońca)
Uran
mają małą prędkość obrotu
planety grupy ziemskiej
Pytanie 12
Atmosfera Wenus składa się w 96% z: dwutlenku węgla
Płynęła tam kiedyś woda: Mars
Pytanie 13
Ustaw w kolejności ilości księżyców
1. Merkury
2. Wenus
3. Ziemia
4. Mars
5. Neptun
6. Uran
7. Saturn
8. Jowisz
Pytanie 14
Księżyce to: ciała niebieskie obiegające planety
Największy księżyc: Ganimedes
Największy księżyc ma średnice ... i należy do ...: 5268 km, Jowisza
Ziemski satelita ma średnice: 3476 km
Ziemski satelita nosi nazwe: Księżyc
Masa naszego satelity stanowi: 0,0123 mas Ziemi
odległość księżyca od ziemi wynosi: 384 tyś km
okres obiegu wokół Ziemi wynosi: 27,3 dni
Miesiąc synodyczny to: upływ dni między takimi samymi fazami
Miesiąc synodyczny wynosi: 29,5 dnia
Pytanie 15
Kiedy księżyc jest w nowiu: kiedy nie widać go na niebie
Czym są ciemniejsze ( tzw. morza ): rozległe równiny o mniejszej zdolności odbijania promieni
Asteroidy, planetki to ...: Planetoidy
komety zbliżające się do Słońca: Halleya, Hale'a - Boppa
Gdy meteor spadnie na Ziemię nazywamy go..: Meteorytem

Inne tryby

Sprawdź ten materiał również w innych wersjach.