Pytania i odpowiedzi

29

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 1477 razy
Pytanie 1
rozwiń skórt PPS
Polska partia socjalistyczna
Pytanie 2
połącz
Austro-wegry ,niemcy ,włochy
trójporozumienie
Rosja ,Francja ,Wielka Brytania
trójporozumienie
Pytanie 3
W Galicji powstał .... . Jego akceptacja doprowadziła do powstania paramilitarncyh organizacji młodzieżowych .... w .... oraz .... we .... .
Pytanie 4
Polityczne porozumienie ,,które stawiało sobie za cel odzyskanie niepodległości przez walke z rosją u boku Austro-Węgier.
Komisja Tymczasowo skonfederowanych stronnictw niepodległościowych
Pytanie 5
proaustriacka orientacja niepodległościowa
odzyskanie niepodległości przez walke z rosja u boku austro -węgier
program loalistyczny
monarchia austro-węgiersko-polska (koncepcja trialistyczna)
narodowa demokracja
współpraca z rosja
Pytanie 6
legion puławski
prorosyjna inicjatywa ,bez większego znaczenia w walkach u boku carskiej armii
I Kompania Kadrowa
w Galicji ,środowisko powiązane z Piłsudzkim
Legiony Polskie
polskie odziały walczące przeciwko rosji
I korpus Polski
polska jednostka wojskowa W Rosji
Pytanie 7
Akt 5 listopada
manifest w którym cesarze Niemiec i Austrii zapowiadali powstanie samodzielnego pastwa polskiego,jako dziedzicznej monarchii,jednak bez niektóych ziemii,które zaborcy zgraneli w czasie zaborów
Pytanie 8
kryzys przysiegowy
Niezłożenie przysięgi na wierność cesarzom Niemiec i Austro-Węgier
Pytanie 9
Rada Regencyjna
tymczasowy organ władzy w polsce
Pytanie 10
Trzynasty punkt
niepodległości polski w programie państw koalicji

Powiązane tematy