Powtórzenie: 34

Historia, powtórzenie. 3 pytań.

Rozwiąż skrót
SZP: służba zwycięstwu polski
ZWZ: związek walki zbrojnej,Stefan Rowiecki Grot
Polskie państwo podziemne
+
instytucja polityczna
Delagatura Rządu na kraj
+
konspiracyjne sktruktury rządu na kraj
Rada jedności Narodowej
+
namiastka polskiego parlamentu
+
AK: Armia Krajowa 1942
NSZ: Narodowe siły zbrojne,ruch narodowy
Bch: Bataliony Chłopskie,ludowcy
al: Armia ludowa,komunistyczna
Kedyw: Kierownictwo dywersji,August Emil Fieldorf
kwc: kierownictwo walki cywilnej,stefan korboński
:

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.