Pytania i odpowiedzi

Modelowanie

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Modelowanie (geomatyka)
Ilość pytań: 56 Rozwiązywany: 8605 razy
Pytanie 1
1. RGB- jakim jest typem przekształcenia
- addytywne (Kanał 1- Blue, Kanał 2 – Green, Kanał 3 – Red)
Pytanie 2
2. Niebieska linia na schemacie to
dtm
Pytanie 3
Satelita AISA - ile ma kanałów ?
255
Pytanie 4
4. Co daje największy błąd ?
ALS – SILP
Pytanie 5
5. Pierwsze mapy z tłem - kiedy powstały?
- 1668 Zurich
Pytanie 6
6. Triangulacja Denaluay
- to taki podział obszaru na trójkąty, gdzie każde koło opisane na trzech sąsiadujących ze sobą punktach z tesalacji Voronoi nie zawiera żadnego innego punktu
Pytanie 7
7. Co to są Linie nieciągłości?
- skarpy, rowy
wiadukty, urwiska.
Pytanie 8
8. Model DTED
- rozdzielczość terenowa piksela = DTED-1 3 x 3”, DTED-2 1 x 1” dokładność wysokościowa bezwzględna = 16, dokładność wysokościowa względna = 10, dokładność horyzontalna względna = 20m
Pytanie 9
9. Co wchodzi w skład SRTM
- ITED1 + ITED2, (jest dokładniejszy niż Aster - mniej szumów)
Pytanie 10
10. Co to jest CHM?
- Surfaces Canopy zwarcie koron drzew, penetracja okapu przez promienie słoneczne
Model koron drzew
Pytanie 11
12. Pit filling
- podnoszenie wysokości komórek rastra w obszarach wgłębień.
Pytanie 12
13. Co to jest okno optyczne
- część okna atmosferycznego ; fale dl 330 – 1100 nanometrów
Pytanie 13
14. NVID
– znormalizowany wskaźnik wegetacji (NIR – RED)/(NIR+RED) = (4-3)/(4+3)
Pytanie 14
15. Satelity bardzo wysokorozdzielcze (VHRS)
-wielkość piksela mniejsza 1m
Pytanie 15
16. UAV to
– bezzałogowe statki powietrzne

Powiązane tematy

#ur #mgr