Pytania i odpowiedzi

zaćmolistyka 2k11

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 100 Rozwiązywany: 12994 razy
Pytanie 1
1) zaćma może być powodowana następującymi lekami z wyjątkiem
hialuronianu sodu
Pytanie 2
2) czynniki wpływające na wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego to
A,B i C
Pytanie 3
3) Średnia wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosi
16 (+/-5)mmHg
Pytanie 4
4) w diagnostyce jaskry nieprzydatne jest badanie
konfokalna mikroskopia rogówki
Pytanie 5
5) O niewydolności komórek rąbkowych pnia (komórek macierzystych )świadczy
przymglenie i zmętnienie rogówki
Pytanie 6
6)przy oparzeniach chemicznych gałki ocznej należy
dokładnie oczyścić i wypłukać worek spojówkowy i nie zakładać opatrunku
Pytanie 7
7) do chirurgii refrakcyjnej rogówki stosowany jest laser
A i C
Pytanie 8
8)Laser ND-YAG stosowany jest do
kapsulotomii tylnej
Pytanie 9
9) Powikłania chirurgii refrakcji rogówki to:
A i B
Pytanie 10
10) Jęczmień wewnętrzny to zapalenie
gruczołu tarczkowego Meiboma
Pytanie 11
11) Przekrwienie rzęskowe występuje w
zapaleniu przedniego odcinka błony naczyniowej
Pytanie 12
12)Przekrwienie okołorogówkowe o barwie sinawo-czerwonej, spowodowane śródtwardówkowym przebiegiem naczyń rzęskowych, nieprzesuwalne, niezmieniające się w wyniku próby adrenalinowej odpowiada cechom przekrwienia
rzęskowego (głębokiego)
Pytanie 13
13) Zapalenie nadtwardówki i twardówki ma charakter
niezakaźny i jest odczynem hyperergicznym
Pytanie 14
14)Ropotok noworodków to zakażenie
Neisseria gonorrhoe
Pytanie 15
15) Wylew krwii pod spojówką nie towarzyszy zazwyczaj
zapaleniu mięśnia sercowego

Powiązane tematy