Pytania i odpowiedzi

Bolesław Leśmian

Pytanie 1
Bolesław Leśmian urodził się w roku
1877
Pytanie 2
Przedstawicielem której epoki literackiej był Bolesław Leśmian?
dwudziestolecia międzywojennego
Pytanie 3
W którym mieście Leśmian spędził młodość?
w Kijowie
Pytanie 4
Czy Leśmian był autorem baśni?
tak
Pytanie 5
Zaznacz najbardziej charakterystyczne cechy dotyczące autora:
jest twórcą wielu neologizmów
przestrzegał zasad konstrukcji sylabotonicznej
Pytanie 6
Czy Bolesław Leśmian był spokrewniony z Janem Brzechwą?
tak
Pytanie 7
Czy Leśmian zajmował się pisaniem erotyków?
tak
Pytanie 8
Zaznacz utwory Bolesława Leśmiana:
Przygody Sindbada Żeglarza
Sad rozstajny
Dziejba leśna