Pytania i odpowiedzi

ADSK

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 50 Rozwiązywany: 2383 razy
Pytanie 16
Z którym z poniższych terminów możesz utożsamić z określeniem “serwer plików”:
FTP
Pytanie 17
Które ze stwierdzeń dotyczących protokołu IPv4 NIE jest prawdziwe?
jest protokołem połączeniowym
Pytanie 18
Adresy MAC stosowane są do komunikacji:
w obrębie danej, jednej sieci
Pytanie 19
Co zrobi host nadający dane, jeśli nie posiada w swojej tablicy ARP wpisu o adresie fizycznym urządzenia, do którego chce wysłać dane?
wyśle zapytanie ARP do wszystkich urządzeń w sieci
Pytanie 20
Standardy IEEE Ethernetu rozpoczynają się sygnaturą postaci:
802.3
Pytanie 21
Urządzenia podłączone do koncentratora tworzyły:
domenę kolizyjną
Pytanie 22
Standard Fast Ethernet wykorzystujący światłowód jako medium transmisyjne to?
100base-fx
Pytanie 23
Minimalny rozmiar ramki standardu Ethernet wynosi:
64 bajty
Pytanie 24
Który z podanych notacji CIDR adresów IPv4 jest adresem (pod) sieci?
46.18.10.248/30
Pytanie 25
Komputer o adresie IP 192.168.5.85 z maską podsieci 255.255.255.224 pracuje w podsieci o adresie:
192.168.5.64
Pytanie 26
Adres IP 207.99.255.134 należy do adresów:
klasy C
Pytanie 27
Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane ramki, to:
przełącznik
Pytanie 28
Adresem rozgłoszeniowym sieci, w której pracuje host o adresie IP 195.120.252.32 i masce podsieci 255.255.252.0 jest:
195.120.255.255
Pytanie 29
Standard o nazwie IEEE 802.5 stosowany w lokalnych sieciach komputerowych opisuje sieć:
Token Ring
Pytanie 30
Protokół DHCP wykorzystuje do przesyłania danych do serwera port:
UDP 67

Powiązane tematy