Powtórzenie: 0-50

B2

Język angielski, powtórzenie. 50 pytań.

porzucić, opuścić
abandon
porzucony, opuszczony
abandoned
znieść, zlikwidować
abolish
nieobecność, brak
absence
kompletny, totalny, całkowity, absolutny
absolute
przyswajać, chłonąć (informacje, wiedzę)
absorb
wchłaniać
absorb
abstrakcyjny
abstract
absurdalny
absurd
nadużywać
abuse
nadużycie; przemoc
abuse
akademicki, teoretyczny, naukowy
academic
mieć/uzyskać dostęp do czegoś, dotrzeć do
access
osiągalny, dostępny
accessible
przypadkowy, niezamierzony
accidental
akordeon
accordion
rachunkowość, księgowość
accounting
dokładność
accuracy
oskarżyć
accuse
boleć
ache

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.